Senin, Agustus 29, 2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kajian Perang Melawan Kemurtadan ini Umi Mimi ambil dari Youtube Ammi Nur Baits, jangan lupa subscribe share, like, comment di video Youtubernya ya, karena kajian Perang Melawan Kemurtadan ini bukan milik Umi Mimi, insyaAllah bermanfaat sebagai tambahan ilmu untuk bekal kita, dan pemberi materi kajian berserta timnya diberikan barokah yang tidak ada habisnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, Amin.

Perang Melawan Kemurtadan

Perang Melawan Kemurtadan I Ustadz Wira Mandiri Bachrun

innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh Wa na'udzubillahi Min sururi anfusina umaiyyah Melina bykova mudhillalah wa menyetel Falah hadiah-hadiah lailahailallah wahdahula syarikalah wa Asyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad wa alaa aalihii wa shahbihii wa wanita brochure huila yaumiddin amahabad sudah buka muslimin dimanapun anda berada salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahuwata'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'Ala anugerahkan kepada kita semua shalawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad kepada keluarga para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman saudaraku kaum muslimin muslimat NU rohimakumullah Hai Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para Khulafaur Rasyidin dimana pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan ekspedisi Usamah bin Zaid yang dikirimkan oleh khalifah yang pertama yakni Abu Bakar Shiddiq radhiallahu ta'ala Anhu untuk melanjutkan misi yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam telah kita sebutkan bahwa sebelum memberangkatkan pasukan tersebut atau bahkan memberikan instruksi agar pasukan tetap berbuat adil tidak berbuat dholim tidak berubah khianat dalam peperangan Hai makan mudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memberikan kemenangan ada pasukan Usamah bin Zaid Mereka pun kembali ke Kota Madinah dan menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan sekarang kita Insyaallah di kesempatan kali ini akan membahas Bagaimana Operan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala Anhu terhadap orang-orang yang murtad dan ini diawali atau terjadinya itu disaat masukkan Usamah sudah pergi meninggalkan kota Madinah kita akan mulai membahas Regita dengan pembaca dengan membahas Apa itu murtad namanya perang memerangi orang-orang yang murtad yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dalam minhajut tholibin nih menyebutkan Arit jatuh ya portal-islam diniatin awkalik offline offline Hai yang namanya ar-ridha kemurtadan ini adalah memutus keislaman seseorang itu memutuskan selamanya dengan niat demikian juga dengan atau dengan kata-kata kufur atau dengan perbuatannya sawa'un falahu isti'dzan kau hina dan awet Holden sama saja ucapan itu dia ucapkan baik dalam rangka melecehkan mencemooh mengolok-ngolok awake nah dan atau menolak kebenaran awet sekolah dan atau meyakini karena meyakini ucapan kufur tersebut ya Hai ada beliau kemudian faman nafas ane ambil Rasul saw kata boros Wulan kau halal muharaman be5t zina atau Acuh sauna Fauzul Muthmainnah Alaihi allohu Allahumma Alal khodan Alfamart Devi cover kata-kata anouilh bahwa maka barangsiapa yang menafikan keberadaan Sonic Allah Subhana wata sang pencipta aw Rasul atau dia mengingkari para rasul saw kazaba rosulan atau mendustakan satu saja dari kalangan para rasul tersebut atau halal muharman atau dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara Ima seperti zina jadi menghalalkan zina menghalalkan sesuatu yang diharamkan secara ijma' Awas suhu atau sebaliknya ia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan secara ijma' sauna Fauzul Bang Ucu main alay atau dia menafikan suatu kewajiban yang telah disepakati oleh para oleh kaum muslimin awam suhu atau kebalikannya ya Kau azama Allah cover atau dia bertekad kuat untuk menjadi kafir ya out Devi cover atau dia ragu-ragu menjadi kafir atau tetap menjadi muslim maka Vietnam kalau Davichi cover maka orang semacam ini kefir ini ada-ada yang murtad ya karena yang sebelumnya Islam dia bisa keluar dari keislamannya apabila dia melakukan umat-umat Islam and baik itu ucapan perbuatan maupun keyakinan Nya maka keluar dia dari keislamannya dan di dalam Alquran pun disebutkan tentang orang-orang yang murtad bahwa ada orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam yang sebelumnya mereka muslim ndang al-qur'an Allah Subhana wata mengatakan yay ladzina amanu Man yartadda minkum Andini khaiyath illahu biqaumin yuhibbuna dalam surat al-maidah ayat 54 ketawa subhana wa taala Wahai orang-orang yang beriman miliar Cut dan minkum Andini barangsiapa yang murtad dari agamanya Diantara Kalian maka niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan merekapun ya mencintai Allah Subhanahu Wata Timur that itu enak sesuatu yang ada ya orang mengaku Islam tapi dia melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi melakukan pembatal pembatal keislaman Maka dihukumi sebagai seorang yang murtad dan ini terjadi pasca wafatnya Nabi Alaihis shalatu Wassalam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat banyak diantara orang yang sebelumnya mengaku sebagai seorang slim mereka murtad menyatakan keluar dari keislaman mereka dan untuk lebih memahami peperangan terhadap orang-orang yang murtad ini kita perlu terlebih dahulu mengetahui pembagian orang-orang yang murtad dimasa itu Hai al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sebagaimana yang dilukiskan oleh al-imam an-nawawi Beliau membagi Ahlul rifdah orang-orang yang murtad Pa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi dua kelompok Oh ya karena beliau yang dinukilkan oleh al-imam an-nawawi khattabi rahimahullahu ta'ala fisheye dalaman Khazanah lembut demi Dikri 5 fiihi Minal Wahid ke-4 Abby rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan tentang ucapan ini ini ucapan bahwa orang-orang Arab kembali kepada kekufuran ya Hai kawanku dalam ucapan atau penjelasan Oktober ini terdapat banyak sekali faedah kata beliau Anjuk lama an-nahla redah Sanusi invalid Hai perlu diketahui bahwa orang-orang yang murtad pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi dua golongan di sini pun rt2 Andini wanaba dumilah Waduh Hilal cover cewek golongan yang pertama adalah golongan yang dia keluar dari agama ya meninggalkan agamanya dan kembali kepada kekufuran Hai umurnya Dina anaheim Abu Hurairah fadhlihi wakaf ar-rahman cover binal Arab mereka inilah orang-orang yang ya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ta'ala Anhu dengan ucapannya dan kembalilah kafir orang-orang Arab tersebut ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hai Wah adil firqotul fathani Indah Uma Ashabul Musailamah mint Bani Hanifah Wow lebih Mulyadi soda puhu Allah dakwah huffin nubuwwah Hai maka golongan yang pertama ini golongan yang besarnya ya golongan yang kembali ke kepada kekufuran ini mereka adalah Ashabul Musailamah para pengikutnya Musailamah dari kalangan Banu Hanifah Kita akan punya pembahasan khusus ya peperangan Untuk menumpas gerakan nya Musailamah namanya Perang Yamamah dan juga selain Banu Hanifah orang-orang yang membenarkan klaim atau pengakuan Musailamah bahwa dia adalah seorang nabi yang pertama udah yang kedua Ashabul Aswad al-ansi momen karena mint mustaji Bina Min ahlil Yaman alaihim kemudian golongan yang kedua golongan besar dari orang-orang yang murtad ini golongan yang pertama ini orang-orang yang keluar dari agamanya karena mengaku atau mengikuti nabi yang baru adalah pengikutnya al-aswad asyik ya dan orang-orang yang menerima dia sebagai ini dari kalangan penduduk negeri Yaman jadi ini yang besarnya ya Ada gerombolan yang Musailamah usai musaylimah Dan juga golongannya Aswad al-ansi ini golongan yang pertama Ya ini orang-orang yang mengikuti nabi nabi nabi palsu khalwat sinful ah or Mulyadi navarro kubina shalat iwasaka Adapun golongan murtad yang kedua ya adalah orang-orang yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat ya fakor Lubis salah wa-an Karo valdez Hai dan mereka mereka menetapkan kewajiban salat namun mereka mengingkari kewajiban zakat ya Hai wawu jubah ada I hi-5 dan mereka mengingkari yang penunaian zakat tersebut kepada Pemimpin kaum muslimin ya ini kemurtadan atau golongan Ahlul bidah yang kedua kesini banyak perdebatan dikalangan para ulama Apakah mereka ini kafir atau tidak Apakah mereka hanya memberontak saja tidak mau membayar zakat atau tidak nih ada perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ulama hanya saja ketika itu mereka juga tergolong orang-orang yang diperani oleh Abu Bakar ash-shiddiq radhiyallahu ta'ala anhum nanti kita bahas Bagaimana diskusi yang terjadi antara Abubakar as-siddiq dengan Umar Bin Khattab Radiallahu ta'ala Anhu Adapun al-imam Ibnu Abdil barr dalam Alis tidzkar ya beliau membagi ahlulbait Dan itu menjadi tiga kelompok agak berbeda sedikit dengan apa yang disampaikan oleh 15 Kota birahi bahwa kata Imam Ibnu Abhi 5 hutan ada Wah kanan deret jatuh ada saya cache anoa di masa itu kemurtadan terbagi menjadi tiga jenis yaitu Hai yang pertama qaumun kafaruu www.dwi lama Kanu Alaihi mine-bazzi outside yang pertama adalah kaum yang kafir dan kembali kepada agama mereka berupa peribadahan kepada berhala-berhala jadi ada kelompok-kelompok ya kabilah-kabilah Yang kembali musyrik Ya kembali menegakkan berhala-berhala mereka pasca wafatnya Nabi Alaihi salatu Wassalam yang kedua Wa kamu nama nubi musaylimah woah Lia Mama kau dan kelompok yang kedua adalah kaum yang beriman kepada Musailamah dan mereka adalah penduduk Yamamah Insyaallah ada perang khusus penting kita bahas Perang Yamamah hollow afifatun menaati Zaka kemudian golongan Ahlul bidah yang ketiga adalah golongan yang menolak untuk menunaikan zakatnya Hai Gimana mereka mengatakan mahroja k'naan Dina walakin Syahnaz alam Walina Hai mereka mengatakan kami tidaklah kembali kepada agama kami yang dulu akan tetapi Kami merasa berat untuk memberikan harta-harta kami ya wata awwalu Kaulah hutaala kemudian merekapun mentakwil ya menyelewengkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hut Min amwaalihim shodaqoh ten irmaos penawar tentang zakat dalam surat at-taubah ayat 103 ambil dari harta-harta mereka ya zakat zakatnya mereka mengatakan al-makmur bihara Rosulullah lah woi huhu yang diperintahkan untuk mengambil zakat itu rasulullah bukannya saya suruh saya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia jalan-jalan kemudian mengambil zakat zakat dari kami karena perintahnya hanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ini pembagian ah lurid dah menurut al-imam Ibnu Abdil barr jadi memang seperti itu ada ada sepertinya ada tiga ada tiga jenis kelompok orang yang murtad ya ada yang memang mereka murtad kembali kepada agama mereka ada yang mengikuti nabi-nabi palsu dan yang ketiga ada ya orang-orang yang tidak mau membayar zakat maka ketiga jenis kelompok ini sebagaimana disebutkan oleh al-imam lebar ini semua diperangi oleh Rasul oleh khalifah Rasul Abu Bakar as-siddiq lebih Wa Ta'ala Anhu untuk lebih detailnya terima mutasi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam al-bidayah wan-nihayah luncurkan dari al-imam Muhammad bin Ishaq rohimahulloh worthed rabu ya Indah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makholaq Ahlul meski Daini Oh ya pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam ya orang-orang Arab banyak sekali yang murtad mahola ahli masjid Jin kecuali penduduk dua mesjid Oh ya ini masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi jadi cuma Makkah dan Madinah yang tetap dalam keislaman mereka mathcad awal Madinah jadi secara umum wilayah-wilayah yang dulunya mereka mengirimkan utusan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam menyatakan keislamannya mereka murtad pasca wafatnya Nabi Alaihis shalatu was salam ya kecuali penduduk Makkah dan Madinah Madinah isinya para sahabat maka juga demikian maka ketika itu sampai suhail bin Amr mengancam orang-orang Mekah yang murtad setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tetap berada dalam keislaman mereka yang kita bisa melihat demikian parahnya kondisi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam tentu kebanyakannya barokallahu fiikum yang murtad ini adalah orang-orang Arab badui orang-orang Arab yang ada di pedalaman mereka enam Islam meninggal dunia merasa tidak punya kewajiban lagi ya untuk mengikuti Abu Bakar as-siddiq untuk membayar zakat kepada Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala aku udah diperinci lagi oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ya word that the asset 2 fan Bani Asad dan gotofar murtad waalaikum thulaihah Ibnu Kholid Al Asadi alkahin dan ketika itu mereka dipimpin oleh sosok thulaihah bin khuwailid al-azazi ini seorang peramal di tengah-tengah mereka tiada juga kita akan bahas ya perang untuk menumpas gerakan nya thulaihah bin khuwailid al-azdi war that kinda woman zaliha Wa Alaihi mulyi al-kindi demikian juga murtad Bani kindah dan suku-suku yang ada disekitarnya mereka dipimpin oleh azwin Qais alkindi war that much Hai Yao aman zaliha waalaikum Aswad IBN ka'ab Al ansi Alga in demikian juga murtad qobilah much how much dan orang-orang yang ada disekitarnya dan mereka dipimpin oleh al-aswad BIN ka'ab ansi alkahin yang juga seorang peramal wortel Robiah Mal Ma'ruf Ibnu Ibnu mundzir Wak anak Banua enam demikian juga Murid Murtad juga qobilah robi'ah ya yang berada di bawah pimpinan maruri bentuk man I Munzir wakened Banu Hanifah Muki macan ada Amri Ha maaf musaylimah IBN Habib al-kadzab Adapun baru Hanifah ya yang tadi berada dia mama ya mereka tetap mengikuti musaylimah bin Habib al-kadzab kamu saya 5 ini mengaku nabi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup ini pas karena hwasa meninggal dunia a makin kuat dukungan mereka kepada Musailamah al-kadzab ketemu saya 5 Al Kadzab ya Wardah sulaim ya makhluk hujan Ah murtad juga Bani Bani sulaim dibawah pimpinan al-hujjah wajahmu Anas bin Abdi Abdi Abdi Alil ya Abdi Yalil dapur nama aslinya Puja ini adalah Anas bin Abdillah Lil O Oh ya lupa bila kebal yang murtad pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam warted banyutami maaf saja alkahin Ah demikian juga Banu Tamim murtad ya bersama saja seorang dukun wanita [Musik] jadi mutan ini bila kau bilang yang dahulu mereka menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diantara tomkom yang murtad ini mereka mengirimkan utusan ke hadapan Abubakar menyatakan bahwa mereka berlepas diri dari Abu Bakar dan tidak mau lagi menunaikan zakat mereka Oh ya nukilkan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dari al-qosim bin Muhammad instamatte asadun World of an Wakwaw alat thulaihah al-asadi Bani Asad benih wafat dan toyi mereka bersatu dibawah pimpinan thulaihah al-asadi wabarakatuhu Daniel al-madinah Mereka kemudian mengirimkan utusan ke Kota Madinah pada zoala wudhu himnas kemudian merekapun berhenti ditengah-tengah manusia Panjalu Hum illaa labas maka mereka disambut oleh manusia kecuali a basah-basah menyebut mereka Paham malu bihim Ila Abi bakr malah kemudian orang-orang pun mengantarkan rombongan tersebut ke hadapan Abubakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala anu mudah mereka mengatakan agaan Yuki mushola wala YouTube Zaka mereka mengatakan kepada Abu Bakar kami akan tetap menegakkan Salat tapi kami tidak mau membayar zakat wayang umat Oh ya udah kamu Syahrini dengan berani menyatakan kepada wafer kami tidak mau lagi membayar membayar zakat ya pada Faza Mauli Abi bakr Al Haq namun Allah subhanahuwata'ala menguatkan Abubakar diatas kebenaran wakola Kemudian beliau mengatakan Lau mana uniid Vallen lah jahat hub kalau mereka menahan dari kewajiban mereka walaupun itu hanya sebuah ekol icollit Utari kekang unta artinya walaupun itu seekor unta yang menjadi kewajiban mereka tidak mereka tunaikan lah jahat hukum maka aku akan perangi mereka Tata Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala ko roda home para jauhilah ashyim maka merekapun disuruh pulang ya mereka pun pulang ke kabilahnya masing-masing jadi ini bolongan orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat Oh ya alasan mereka Cut Ain sebagaimana yang kita katakan bahwa mereka merasa kewajiban membayar zakat itu hanya ada pada masa hidupnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ndak tanya ya orang-orang Bisa saja punya dalil akan golongan yang sesat tidak mau membayar zakat pun mereka punya dalil Oh iya pentingnya kita untuk menempatkan dalil itu ya di atas pemahaman salafush sholeh Ridwan Wah 5 jumain orang yang memberontak ini yang tidak mau membayar zakat mereka berdalilkan dengan ayat al-qur'an itu mau tahu ayatnya apa ayatnya ya justru tentang perintah untuk mengambil zakat lihat ayatnya perintah untuk mengambil zakat tapi tidak mereka pahami Dengan pemahaman yang benar sehingga menjadilah Ayat tersebut sebagai alasan mereka untuk tidak membayar zakat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat at-taubah ayat 103 khudz Min amwaalihim shodaqoh foto Hero home Waktu Zaki him whose only alaihim Inna sholata oh ya oh Subhana wata mengatakan Ambilah dari harta-harta mereka ya 9 dari sebagian harta mereka shodaqotan zakat thohiroh membuat zat gizi untuk membersihkan dan mensucikan mereka wasallam alaihim dan Doakanlah mereka Inna sholata kas akan lelah Um sesungguhnya doamu itu menjadi sebab ketentraman jiwa jiwa mereka Hai kawan kita mengatakan ya kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang Doanya itu ya Inna sholata kaszak adalah Um yang Doanya itu bisa menentramkan hati hati kami yaitu siapa Rasulullah halo gimana Ini kira-kira bener nggak dalil yang mereka Alquran Mulya mereka berdalilkan dengan aturan untuk menolak membayarkan zakat telah sebagian diantara mereka ya membuat bait syair atau narosu lo wait Kana bainana wa aja ban mabalu Mulki Abi bakr kata mereka kami akan selalu patuh ya ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berada ditengah-tengah kami bahwa ajaban aba Nokia dimakan namun alangkah anehnya kalau kita harus patuh juga kepada Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala Anhu jadi inilah Sebab mereka tidak mau membayar zakat sebanyak kewajiban membayar zakat itu berhenti setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang kita katakan menjadi abu bakr tetap bersikeras untuk memerangi mereka Hai yang muncul beberapa pendapat dari kalangan para sahabat ya untuk melunakkan hati Abu Bakar Siddiq Jangan diperangi biarkan dulu dialog antara para sahabat ini disebutkan oleh 5bekasi rahimahullahu ta'ala kotak kalau mau sahabat Masjid Fajrul kaum ya wow yi wata Alla vaccum head Toyota makanan Iman fikulubihim sebagian diantara para sahabat ada yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar dibiarkan saja terlebih dahulu Jangan diperangi biarkan saja mereka ya orang-orang yang manusia k yang tidak mau membayar zakat Biarkan saja wayata Lava Hound harta-harta makanan iman fikulubihim dan hendaknya kita berupaya Antum sebagai pemimpin berupaya untuk melunakkan hati-hati mereka hattaya tamatkan Aliman fikulubihim ya Sehingga iman itu kembali tokoh di hati-hati mereka udah rumah Mbak Dadali kayu zat pun maslah iman itu kembali pokok di hati-hati mereka mereka akan menunaikan zakat ya tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar as-siddiq terhadap usulan tersebut Farm than As Siddiq minzalik wabah namun Abu Bakar as-siddiq tidak menerima usulan tersebut dan tetap bersikeras dengan pendapatnya sampai Kemudian datang Umar Bin Khattab Radiallahu ta'ala Anhu kita tahu kedudukan Ummul Khair akan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waziroh rosulillahi shollallahu alaihi wasallam dua wajibnya nabi Isa alaihissalam abu bakr dan Umar ketika itu Umar bin khoththob pun berdiskusi dengan Abubakar gimana ini kau tetap bersikeras untuk memerangi mereka disebutkan oleh shahabat Abu Hurairah radhiallahu ta'ala Anhu anak much falali Abi bakr Ra tak bosannya Umar Mukhtar mengatakan kepada Abubakar ya alamat toko Tunas wahai Abu Bakar Apa alasanmu memerangi manusia kenapa engkau tetap bersikukuh untuk memerangi mereka pokok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada engkau tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda umur Tuhan kekhawatiran Nash atau Asyhadu anla ilaha illallah wa Anna muhammadan Rosulullah paida kaluha asam Um ini di ma'ahum walahum ilhami Hafifah mana Bu bakar Bukankah khusus loh oleh wasallam telah mengatakan umirtu Anova Timnas aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Faidah kaluha Apabila mereka mau mengucapkannya asam Um ini di ma'ahum wallahu Hai maka darah dan harta mereka terjaga dari diriku hatinya nabi Isa alaihissalam tidak akan memeranginya Kapan ketika mereka ya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa Anna muhammadarrasulullah ya hilabi hak pihak kecuali dengan sesuatu yang hak dengan alasan yang benar jadi ini argumennya Umar nah bakar di perang ini orang-orang yang tidak mau membayar zakat tentang nabi kalau mereka sudah berucap kan dua kalimat syahadat terjaga darah dan hartanya vokal Abubakar ternyata Abu Bakar as-siddiq tetap bersikeras belum mengatakan wow wow Lau mana Uni ini account offi riwayat ini Pollen know you Aduh nahu gila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam look what [Musik] Hai ubah tetap bersikeras untuk Barokallah fiikum kita mengenal sosok Abu Bakar ash-shiddiq sebagai orang yang sangat lemah lembut ya Tapi ketika eh dihadapkan pada apa kewajiban berpegang teguh dengan tuntunan nabi Alaihi salatu Wassalam dia berubah media orang yang sangat tegas bio berubah menjadi orang yang sangat keras ya terus sampai mengatakan Wow Hai demi Allah lah mana Uni inapon kalau mereka mencegah dariku atau mereka enggan untuk menyerahkan inap seekor anak kambing atau iklan atau seekor unta carry out djunawir Rasulullah SAW yang dahulunya mereka bayarkan mereka tunaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Lau Fatihah nah Um alamatnya sogokan perangi mereka karena keengganan mereka untuk membayarkannya Ya udah bilang mengatakan Inna zachvan Oh ya Inna zakat tahap kurma sesungguhnya zakat itu adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta wallahi laku pathilan namun faroko bayness Salatiga Zaka wallahi demi Allah aku akan perangi orang-orang ia membedakan antara salat dan zakat boleh Kemudian Anda mengatakan Kami mau salat tapi kami nggak mau menunaikan zakat Apa bedanya Oh ya shalat dan zakat sama-sama rukun Islam Hai tak hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu ta'ala Anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda buniyal islamu Alal habisin sadatiak La ilaha illallah wa Anna muhammadarrasulullah wahyi Zaka ya wah Gilbert I was hamil maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Islam dibangun atas lima perkara bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kemudian menegakkan shalat menunaikan zakat haji ke Baitullah dan puasa di bulan Romadlon demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pak Indra Bu apa musholah waatuzzakah fadholu Sabila hukum Allah Subhana wata memerintahkan untuk membiarkan orang-orang jangan sampai mereka diperangi Kapan itu ketika mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat paint tabu kalau kamu sedikit tobat ya pertama dari kesyirikannya Wako mushola kemudian mereka menegakkan shalat waatuzzakah dan mereka menunaikan zakat Khan nusabila Um maka Biarkanlah Jalan mereka ya ketika jangan kalian ganggu mereka kapan kalau mereka mentauhidkan Allah subhanahuwata'ala demikian juga mereka menegakkan shalat dan menunaikan zakat maka inilah keputusan yang diambil oleh Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala to Sebagai seorang pemimpin ketika itu bahwa orang-orang yang tidak mau membayar zakat wajib untuk diperangi ketika Terus bagaimana kita katakan bahwa peristiwa ini terjadi ketika pasukan Usamah ini sedang berada ya jauh dari kota Madinah yang banyak diantara pasukan kaum muslimin yang ikut berperang bersama-sama Binjai ketika itu Hai dan utusan-utusan orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini mereka sudah masuk ke Kota Madinah Ya mereka akan bertemu dengan Abu Bakar As Siddiq dan tentu Mereka mengamati kondisi kota Madinah tidak banyak orang yang ada di kota Madinah mayoritas diantara mereka mengikuti pasukannya Usamah bin Zaid maka Abu bakr cerdas ya ini kondisi tidak bisa kita biarkan mereka sudah tahu kekuatan kita di kota Madinah Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-shiddiq ya beliau memerintahkan untuk dibuat posko-posko pengawasan jadi dibuat parameter-parameter atau parameter ya jadinya beliau membuat apa ring ya membuat ring Hai untuk apa untuk mengawasi kedatangan pasukan pasukan musuh Hai yang Rawa ya seorang pemimpin yang sangat cerdas ya ini membuat pakai meter yang mengelilingi kota Madinah setiap kali ada sesuatu yang mencurigakan makan nanti dilaporkan kepada ke Kota Madinah kemudian ada kaum muslimin yang bersiap-siap di sana di Masjid Nabawi ya segera apa menyongsong kedatangan musuh dari arah yang dikabarkan oleh para penjaga pos pos pengawasan Subhanallah ya seorang pemimpin yang sangat cermat ya maka karena tahu orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini sudah tahu bagaimana kondisi Madinah dan mereka sepertinya beritikad buruk untuk menyerang kota Madinah ja'ala aboebakar alhabsy alaan kabul Madinah maka Abu Bakar membuat pos-pos penjagaan di perbatasan perbatasan atau di ujung-ujung kota Madinah wal jamaah dari Madinah bikhoiril masjid Kemudian beliau memerintahkan akan Penduduk Madinah ia laki-laki dewasanya untuk senantiasa hadir di Masjid Jami Masjid Nabawi menjadi markas Wako lain Nalar Abdul coffee roh walkot roam Waduh mungkinlah kemudian aku akan mengatakan kepada Penduduk Madinah wahai Penduduk Madinah sesungguhnya bumi ini ya penduduk bumi ini ya banyak yang kafir banyak yang murtad bukanlah Waduh Um minkum kilah dan utusan-utusan mereka utusan-utusan orang yang murtad ini mereka mengetahui bahwa jumlah kalian di kota Madinah sekarang sangat sedikit usaha mereka sudah datang atau bahwa kondisi kota Madinah ketika itu masih sedikit wine accumulated agrona Laila untuk tahun Ah Om naharon dan kalian tidak mengetahui kapan mereka akan menyerang kita entah itu di malam hari atau di siang hari Hai wadena huminkum Allah dari dan posisi mereka yang terdekat itu hanya sejarak satu bait 1 bait itu radius sekitar 45 km jadi musuh kalian yang terdekat itu jaraknya 45 km itu bukan jarak yang terawat jauh ya enam logout Gmail com ya yummiiluna anak balamin home work at home ya pokoknya Baina alaihim pasta itu warna itu dan mereka telah menawarkan kepada kita ya untuk menerima persyaratan-persyaratan dari mereka-mereka salat saja tanpa mau menunaikan zakat otobai nah Namun kita mengabaikannya kita tidak mau ya menerima perjanjian tersebut ya Pasta eduward Bu maka bersiap-siaplah yang persiapkan diri kalian untuk menghadapi Hai jadi itu yang gak pernah bakar beliau membuat pos-pos yang ada di sekeliling kota Madinah karena enggak tahu dari mana Nanti pasukan ini datang ya kemudian kaum laki-laki ketika itu beliau tempatkan di masjid dalam keadaan siap siaga begitu ada panggilan ndak perlu lagi manggil manggil mereka berada di masjid Hai falafa malabisu Ilyas alasan Hatta profil Madinah waroh ya ternyata ya setelah tiga hari sejak kepergian utusan tersebut dari kota Madinah Ya merekapun datang menyerbu kota Madinah Oh ya pahala furnish humby di hutan ketika itu orang-orang yang murtad ini yang menolak untuk membayar zakat ini ya mereka membagi dua pasukan sebagian diantara pasukan mereka menyerbu kota Madinah sebagiannya lagi mereka letakkan di suatu tempat yang namanya Rich Ustad Kenapa ditaruh di sana dia pun uritan lahum ya mereka tahu di sana sebagai pasukan cadangan ya Jadi kalau misalnya diperlukan bantuan baru dipanggil nggak usah ikut berperang atau ketika mereka Terpukul ya oleh pasukannya kaum muslimin siap-siap masukkan cadangan ini untuk kembali menyerang Hai kok lawak Rizal harosuh gila Abi bakr Yayuk biru nah obilor oh karencana atau taktik Abubakar berhasil pos-pos pengawasan tadi sudah melihat gelagat musuh dari jauh maka segera pos-pos ini mengirimkan utusan untuk mengabarkan kepada Abu Bakar tentang pergerakan-pergerakan musuh Pak bahasa ilaihim Azzam makkannakum kemudian Abubakar mengatakan kepada utusan dari pos-pos tadi Kak Firza mau makan Aku tetaplah kalian berada di tempat-tempat kalian siaga Pa oleh Abu bakr vialin masjid maka kemudian Abu Bakar pun keluar menemui kaum muslimin yang sedang berkumpul di masjid Al annanah Wade ilaihim ya memerintahkan mereka atau mempersiapkan mereka untuk mempersiapkan mereka Maka dipersiapkan pasukan kaum muslimin kemudian merekapun menyongsong musuh di depan pos ya aduh wattaba'u muslimuna ala Ibrahim wafat terjadilah pertempuran yang demikian hebat sampai kemudian pasukan musuh ya orang-orang yang murtad ini lari hampir apa tercerai tercerai-berai para pasukan kaum muslimin yang sudah siap tadi jadi mereka bukan bukan abaya mereka siap semua Siap dengan persenjataan mereka begitu kaos Muse orang-orang yang murtad timnya Bu Mereka pun siap memerangi orang-orang yang murtad ini Ya dengan kesiapan mereka Maka kemudian apa panfacial aduh musuh pun ke cerai wattaqwa al-muslimun alaihim maka kemudian kaum muslimun pun dengan unta-unta mereka mereka mengikuti ya mereka ke mengejar pasukan musuh yang sebelumnya menyerang mereka khataba lagu Zah Hussain sampai kemudian pasukan musuh ini ke Luwu Santa di tempat mereka menaruh pasukan Hai cadangan mereka khoroja Alaihi murid maka kemudian dikeluarkanlah pasukan cadangan mereka petaku Ma al-jami' vaken alfard maka kembali bertemu dengan kaum muslimin dan ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menakdirkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan jadi rencana mereka untuk menyerang kota Madinah gagal Bahkan bukan hanya pasukan inti mereka saja yang dicerai beraikan dibuat lari terbirit-birit oleh kaum muslimin bahkan pasukan cadangan mereka ya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin dan Hai sampai kemudian ya setelah mereka berhasil diusir Abubakar mengubah Jadi bukan hanya sekedar bertahan saja di kota Madinah namun menyerang menyerang orang-orang yang murtad Jadi bukan lagi defensif seperti sebelumnya namun beliau lakukan Serangan apa istilahnya lawan dari defensif Offensive Amelia ofensif Jadi bukan lagi defensif tapi ofensif kemudian kaum muslimin dipersiapkan oleh Abu Bakar ash-shiddiq radhiallahu ta'ala Anhu ya untuk menyerang orang-orang Arab yang murtad namun ketika pasukannya Abu Bakar as-siddiq bahwa pemimpin ketika pasukannya Abubakar as-siddiq ya menyerang mereka ya pasukan musuh ini membuat Mak Idah ini membuat tipu daya Hai mereka membuat sebuah alat Ya semua alat seperti terompet ya wah ya anhuma madu ilaa an Hain vanaf aku ha ya mereka meletakkan trompet trompet ini alat-alat ini di segala penjuru fun apa huha ya tumar selalu ha minum susu gibal ya Kemudian mereka pun melepaskannya ya melepaskan suara dari apa dari alat-alat tersebut Minggu usil Jibal dari atas bukit Palem maroat aib ya Ashab Sidik novarad wajah abad hulmart habit wallahu ta'ala alam apa-apa yang dibuat oleh mereka-mereka membuat tipu daya jadi sesuatu yang bisa membuat unta-unta nya kamusmu ketakutan entah itu berupa suara atau sesuatu yang mereka buat yang laut alamnya saya coba cari penjelasan dari para ulama tapi sampai sekarang sebelum dapatkan yang ada yang bisa mendapatkan apa yang mereka lakukan ya tolong disampaikannya di mereka membuat suatu tipu daya sampai kemudian unta-unta kaum muslimin ya kocar-kacir ya pada abad kulumat habis maka dia pergi kesana kemari unta-unta kalau kaum muslimin alami amliku bin Amri hazeian oil sehingga sampai malam hari ya apa yang menjadi tujuan Abu Bakar as-siddiq ini tidak terpenuhi Hatta rojatil al-madinah maka kemudian merekapun kembali ke Kota Madinah jadi Serangan yang dilakukan oleh pasukan Abubakar da terhadap orang-orang yang murtad ini Serangan yang pertama ini gagal deh kalau Serangan yang pertama tadi mereka yang menyerang orang-orang murtad ini yang menyelam berhasil digagalkan oleh kaum muslimin kemudian Abu Bakar merubah warnanya menjadi pola ofensif menyerang orang-orang yang murtad tapi mereka membuat tipu daya singa unta-unta kaum muslimin tidak bisa dikendalikan dengan misinya gagal akhirnya kembali ke Kota Madinah kalau selama wakwaw wakwaw bener kaum muslimin maka setelah Kejadian ini ini kejadian kaburnya otak muslimin maka mereka mengira bahwa kaum muslimin telah melemah ya akhirnya apa yang mereka lakukan fabahe suila ashyim nawahi Accord Ya Mina wahai maka merekapun mengirim lagi mengumpulkan kekuatan mereka yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh kaum muslimin mereka kembali mengumpulkan kekuatan mereka fajita mau Akhirnya terkumpullah masukkan yang cukup besar dari orang-orang yang murtad ini baca Abu Bakar radhiallahu Anhu kooiman Laila Who get haiyyu you abq you Abi hai habis panjang malam Abu Bakar tidak tidur ya beliau terbangun di waktu malam kerjanya hanya mempersiapkan pasukan kaum muslimin sumaho Raja alat akbiat in mind Avril Lavigne ya kemudian beliaupun keluar ya membawa pasukan kaum muslimin di akhir malam jadi ketika pasukannya kaum musyrik ini sudah mendekat di kota Madinah Ya Abubakar membawa pasukan kaum muslimin yang sudah beliau persiapkan di Masjid Nabawi holah waala Bagaimana tihiang Nu'man ilmu Qorin di sayap kanan pasukannya Abubakar ya pemimpinnya adalah and main albin muqarin walaisa roti uhu Abdullah Ibnu muqarin Adapun Sisi kirinya adalah saudaranya an-nu'man Zaini Abdullah bin muqarrin waala safati aku ha sweet Iman muqarin Adapun di bagian tengah adalah saudaranya yang lain yang bernama sweet Bin muqarrin jadi tiga Abu naum Karin ya menjadi panglima-panglima Abu Bakar ash-shiddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad Abdullah an-nu'man bin muqarrin di sayap kanan kemudian 6 an-nu'man bin mukanya sayap kanan Abdullah bin Mukhsin di sayap kiri kemudian Sweden muqarin memimpin pasukan digaris Tengah Hola warna sama atau Larva jeruk illallahu Wal Aduh pisau Idin Wahid sebelum terbitnya Fajar pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuhnya sudah saling berhadap-hadapan mereka sudah berada di satu area yang sama famasa Miu lilmuslimina Syaikh hamd dan ketika itu musuh tidak mendengar sama sekali suara pergerakan pasukan kaum muslimin Hai hatha waduuh sampai kemudian kaum muslimin ya hasil menghujamkan pedang pedang mereka kepada musuh jadi mereka tidak menyadari sama sekali bahwa pasukan kaum muslimin sudah berada didekat mereka ya farmacia Miu lilmuslimina Ihsan walau habis ya suara sekecil apapun dari kaum muslimin dari pergerakan kaum muslimin tidak mereka dengar tentunya ini merupakan pertolongan dari allah subhanahuwata'ala khattalwada of himesh you sampai kemudian kamu suka muslimin ya berhasil menghujamkan pedang pedang mereka kepada musuh-musuhnya pamato latisha musuh attawalladu humiliated Jabar Dan tidaklah tak matahari itu terbit meninggi melainkan mereka telah kabur wala bohong ada amatir him dan merekapun apa berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin ya Hai holawat tabah Um Abubakar hutan azzabidi kosong maka pasukan ini dikejar oleh Abu bakr as-siddiq sampai Kemudian beliau di suatu area yang bernama rukhsah wacana awan fight dan ini merupakan awal kemenangan kaum muslimin ya Karena setelah ini Abubakar Shiddiq akan mulai mengirimkan panglima-panglima beliau pasukan-pasukan beliau untuk mengembalikan orang-orang yang murtad wajah lebih halus rikuh dan ini merupakan awal kerendahan kaum musyrikin wazhack muslimun dan dengannya berjayalah kaum muslimin ya Kak Abu Bakar pun kembali ke Kota Madinah nanti dididik Costa inilah Abu Bakar As Shiddiq radhiallahu ta'ala Agung ya mengorganisir pasukan-pasukan untuk dikirim ke berbagai tempat dimana orang-orang Arab telah kembali menjadi murtad disebutkan oleh al-imam Katsir rahimahullah ya pasca kemenangan kaum muslimin Hai maka mulailah berdatangan ya apa zakat zakat yang sebelumnya tidak dibayarkan karena beliau wafat Il madinatu velaiilla saudara Kotu adibenha tim dakwah Sofwan Wage brecon maka pada malam hari mulailah berdatangan ke Kota Madinah zakat yang dibawa oleh Adi bin Hatim demikian juga dibawa oleh shofwan dan juga azib Recon Indah Avia walillahil wasanni atau fiihi WA sallim 1-vi akhirihi ya yang pertama yang dibawa oleh Adi bin Hatim datang di awal malam kemudian wajan itu fauxhawk kemudian rombongan pembawa zakat yang kedua yang dipimpin oleh shofwan BIN Umayyah ya Datang Di pertengahan malam Hai kemudian yang dibawa oleh Jibril count datangnya pada akhir malam Loco dimabil wahidatin Husna basyirun nomor airlangkap dan mereka ini sebelum masuk ke Kota Madinah telah didahului khobarnya oleh seorang pembawa berita ya dari pos-pos penjagaan yang dibentuk oleh Abu bakr as-siddiq Jadi sebelum mereka masuk kota Madinah karena kita nggak tau ya waktu malam orang bisa mengira bahwa ini adalah musuh yang sedang datang ke Kota Madinah maka para apa pemberi habar dari pos-pos perbatasan tersebut mereka datang terlebih dahulu menemui Abu Bakar As Siddiq mengatakan bahwa yang datang ini adalah rombongan pembayar zakat ya artinya orang-orang yang sebelumnya menolak untuk membayar zakat akhirnya mereka pun mengirimkan zakat zakat mereka Hai pakaian Anda dibaca babi Sofwan saat diberi waqos maka yang mengabarkan ya mengabarkan tentang kedatangannya Sofwan itu adalah saat IBN Abi waqqash kita bisa melihat bahwa sahabat sangat mewah house ini tidak ikut berperang bersama Usamah ya beliau bahkan dijadikan sebagai pimpinan pos perbatasan oleh Abu Bakar as-siddiq walet bebas cara biji Rubicon Abdurrahman bin Auf adapun yang memberikan kabar tentang kedatangannya zircon adalah Abdurrahman bin Auf ini juga sahabat-sahabat yang mulia ya Bil Jannah saat Bang 2-cos dan Abdurrahman bin Auf ternyata mereka berada di pos-pos perbatasan tersebut waladi Basyar Abidin Hasyim Abdullah IBN Mas'ud adapun yang memberi kabar gembira tentang kedatangan Indra Adi bin Hatim adalah buah bin Mas'ud Wahyu kolosebo qotadah Al anshoriy radhiallahu anhum dan dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa yang memberikan kabar gembira tentang kedatangan Adi bin Hatim adalah Abu qotadah Al anshoriy radhiallahu anhum wadzalika Arok si Siti Nurlaila dan minwoo thawwafah rosulillahi shollallahu alaihi wasallam maka datangnya rombongan rombongan pembawa zakat ini terjadi pada malam ke-60 sejak wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam ya akhirnya apa sebagian dari kabilah Arab yang sebelumnya menolak untuk membayar zakat akhirnya mereka membayarkan zakat zakat mereka tapi bukan berarti peperangan selesai ya pasca Usamah kembali yang masih ada daerah-daerah yang jauh yang dilakukan madu yang juga murtad maka ketika pasukan Usamah kembali mulai diorganisir pasukan kaum muslimin oleh Abu Bakar as-siddiq ya beliau membagi disebut kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah belum Bagi pasukan kaum muslimin itu menjadi 11 pasukan dan menjadi 11 pasukan untuk menangani bromelain gunung lain yang murtad di antaranya beliau memberikan tugas kepada Khalid Ibnu Walid Untuk menumpas gerombolan thulaihah Bin khuwailid Hai Kemudian beliau menugaskan ikrimah Bin Abu Jahal dan syurahbil bin Hasanah Untuk menumpas Musailamah al-kadzab ya kemudian Muhajir bin Abi Umayyah diperintahkan Untuk menumpas gerombolan anjing ya Allah SWT lansi diamond ya dan banyak lagi yang diutus oleh Awu bakar as-siddiq ada 11 masukkan ada sebuah pasukan yang beliau sebarkan ke seluruh Jazirah Arabiyah untuk menangani gombalan-gombalan ia murtad ya Ya sudah buka muslimin yang dimuliakan Allah subhana wa taala ya peperangan yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq radhiallahu ta'ala aku kita bisa melihat Bagaimana upaya yang beli upaya beliau yang demikian tegas untuk menjaga Islam dan kaum muslimin dari kemurtadan karena kalau dibiarkan begitu saja orang akan meninggalkan agamanya kalau tidak diperangi mereka akan meninggalkan agama yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa enam ya oleh karena itulah ya di dalam Alquran itu ada ayat yang berbicara tentang orang-orang yang menggantikan orang-orang yang murtad disebutkan dalam surat al-maidah ayat yang ke-54 tadi sudah sempat kita bacakan Allah Subhana wa ta'ala berfirman ia Iwan ladzina amanu menyiar tebing comandini hi-five ayat illahu bitcomine yuhibbuhum kyuhyun-ah Wahai orang-orang yang beriman barangsiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ya ya Awas panah wata mencintai mereka dan merekapun mencintai Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa kalau kalian murtad nanti akan ada masukkan pasukannya akan memerangi kalian masukkan ini adalah pasukannya disifati oleh Allah subhanahuwata'ala yuhibbuna Ya Allah mencintai pasukan ini dan pasukan ini mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka para ulama tafsir diantaranya al-imam al-hasan al-bashri demikian juga pada bahwa ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan hal moral dubida Dika Abubakar wa ashhab uhu Tiki tali murtaddin Wow Rani Zaka yang dimaksud dengan kaum yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan cintai Allah subhana wa taala dalam ayat ini mereka adalah Abu Bakar dan ya para sahabat beliau pikita lebih murtadin ya karena mereka telah memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat Masya Allah jadi dan dimaksud dengan air tadi orang-orang kalau kalian murtad akan ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah itu pak Abu Bakar Siddiq dan para sahabat beliau baik ini adalah kisah ya semoga kisah tentang awal penumpasan gerakan orang-orang yang murtad Insyaallah selanjutnya kita akan bahas Bagaimana upaya Abubakar sedih untuk menumpas gerakan yang dimunculkan oleh nabi-nabi palsu jadi ada beberapa nabi-nabi palsu sebagai yang sudah kita singgung tadi ya diancam yang thulaihah al-asadi bin khuwailid al-asadi comment al-aswad aliansi dan kemudian saja attamimiyah dan yang paling besar diantara mereka adalah Musailamah al-kadzab atau Musailamah al-kadzdzab baik ini yang bisa kita sampaikan Insyaallah peperangan melawan nabi-nabi palsu ya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismilahi taala wallahu ta'ala ada pertanyaan oleh ada kaitannya baik Kalau tidak ada pertanyaan ya kalau antum ingin bertanya tentang warisan hanya juga aminobait hafizhahullah ta'ala coba jadwal beliau hanya Kya Michael jika ada pertanyaan berkenaan dengan peperangan melawan orang-orang yang murtad ini kita cukupkan dulu kalian Kita disuruh hari ini udah ngapain disampaikan bermanfaat ke menambah keimanan kita subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh