Tampilkan postingan dengan label Ahmad Zainuddin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ahmad Zainuddin. Tampilkan semua postingan

Minggu, November 07, 2021

Seputar Zakat Fitrah

Seputar Zakat Fitrah

lalu nabi hiwal Arham ini loha karena alaykum Rotib Al ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waqulu qaulan sadida Yosh alaikum waalaikum wayaghfirlakum dzunubakum online UT Indah warosulahu fakaza Faza Fauzan Al imaam nabad keindahan bakal hadis kitabullah wa hasil hadiah-hadiah Muhammadin Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam saudara lumuri muhdatsatuha wakulil muhdatsatin beda wakulla bedaan timbal Allah waktu lillah wala latin Vina Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Senin 28 rochmawan 1442 kiri ya kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji al-kitab majalisu Syahri Ramadhan majelis bulan Ramadan yang ditulis oleh Fabio to save al-allamah Hai Muhammad bin Sholeh Al utsaimin rohimahulloh ta'ala shalawat dan salam semoga selalu allah berikan pada nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifat-nya yang Aulia kita berdoa allahumma inna Nas aluka Ilman naafi'an wa rizqon thoyyiban wa amalan mutaqabbalan Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma Amin hai eh batik habiel.com Allah para pemirsa hasil TV pada kaum muslimin yang saya cintai karena Allah kita pada pembahasan hal majelis selesai minum Wales Run majelis ke-28 pizza katil filter tentang zakat fitr Hai Kalau bahasa Indonesianya zakat fitr itu bisa zakat ya Hai pizza card Fitrah ya zakat fitrah Oh berarti tentang zakat fitrah gitu ya Dan apabila admin dari hasil TV ingin menampilkan fade PDF nya maka pada halaman 32 33 33 kita akan belajar Insyaallah hutaala sampai selesai pada halaman 332 di sekitar 10 halaman ya Kita pelajari kita mulai penulis menyebutkan mukadimah memuji Allah subhanahuwata'ala Alhamdulillahi ala ali Mi Hasyim alaihim kalkulasi info hadroh takdir Oh woah kamasylvia hobibal yiwa tabsirah ahmaduhu Allah sifatil kamilah waskuru wa'ala alaih shabirah nih segala puji bagi Allah yang Maha Mengetahui Maha bijaksana Maha Tinggi Maha Agung Hai yang telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ketetapan yang nyata dan membuat syariat-syariat nya dengan hikmah yang sangat tinggi sebagai penjelasan untuk para makhlukNya dan sebagai keterangan aku memujinya atas sifat-sifatnya yang sempurna dan aku bersyukur kepada-nya atas nikmat-nikmat nya yang sangat luas baca2 lailahailallah wahdahula syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa Alaa kulli syai-in qadiir aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah semata tiada sekutu baginya hanya dialah yang memiliki kekuasaan dan hanya dialah yang memiliki segala macam pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku bersaksi bahwa Muhammad selelah lihat selama adalah hamba-nya dan rasul-nya yang memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabiin Alhamdulillah Senin Ila Yaumil Mabk walmaisiri wasallam etos 5 semoga shalawat dan salam atas beliau dan juga para kerabat para sahabat serta para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat dan juga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada mereka kemudian penulis mengatakan kalau saya katakan terus berarti beliau adalah Aceh Allah Muhammad bin Shalih al-'utsaimin rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan ikhwani Inna Syahrul kumuh al-karimah khazama al-rahim sesungguhnya Hai bulan kalian yang mulia telah benar-benar akan pergi walau webmin huila zaman dulu klaim Paman karena minkum muhsinan Valley ahmadillah dan tidak tersisa darinya kecuali waktu yang sedikit maka barangsiapa dari kalian yang berbuat baik beribadah dengan baik maka hendaklah dia memuji Allah subhanahuwata'ala al-azhari waliye syaikhul kabul atas hal tersebut dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dia bisa beribadah dengan baik di dalam dan ramalan dan hendaklah dia meminta agar amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wamen karena minkum uh Milan fadlallah waliya tajir minta kursi rivalry Zero qablal mauti maka bulu dan siapa saja dari kalian yang kitan bulan trauma ban ini maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah dia meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya dan juga kekurangan-kekurangannya sesungguhnya meminta ampun sebelum kematian diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai kwani Kata beliau ikhwani kawan-kawanku in Nugraha syara'a lekum vitamin Syahri kum Haza hantu Aduh izakod elfitri kobela salat idain Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mensyariatkan bagi kalian diakhir bulan kalian ini yaitu di akhir bulan ramalan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri wacana Tekanlah movie.hd majlisi unsubmit h&w hikmah pihak wajiha wanita dari ha Wow aktif wujub Iha wadawaiha wa makan Iha dan kita akan berbicara di dalam majelis ini tentang hukumnya hikmahnya jenisnya takarannya waktu kewajiban mengeluarkannya Hai dan mengeluarkannya serta tempat dimana mengeluarkannya ah ah batik HP docomo hutaala penulis kemudian mengatakan ramma Hukum Ohm Adapun hukumnya keindahan syarifatun farrow loh faroha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-muslimin wa mafaro bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wabihi khouma farrahu taala atau ama rabbihi maka hukum Adapun tentang hukum zakat fitrah maka ia adalah kewajiban yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan nya atas kaum muslimin dan apa saja yang Rosululloh Shalallahu Alaihisalam mewajibkannya atau Rasulullah Shallallahu saw memerintahkannya maka berarti dia sama hukumnya dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wajibkan atau apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Allah dada dalil akan hal ini bahwa apa saja yang Rasulullah Shallallahu salam wajibkan dan perintahkan itu berarti juga perintah dan kewajiban dari Allah subhanahuwata'ala dalil akan hal ini adalah warna N Roses pula Faktor atau Allah yang artinya barangsiapa yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka berarti dia taat kepada ya Saya ulangi barangsiapa yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi maka sungguh ia telah taat kepada Allah subhanahuwata'ala Wamen tawar la fama urusan naik ke ada ingin hafilah dan barangsiapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga surat an-nisa ayat 80 ayat ini memberikan pelajaran Siapa yang taat kepada Rasulullah Nuh Alaihissalam maka sungguh dia berarti telah taat kepada Allah subhanahuwata'ala wakala taala woman Yusuf terus Sulaiman tabayyun al-huda whether You're sabilulmukminin mu'allimat lawan-lawan usai hujan nomosa atmosfer Oh dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman barangsiapa yang menentang Rasulullah Shalallahu setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman maka kami palingkan ia sebagaimana Ia berpaling dan kami Nyalakan Raka jahanam untuknya dan sungguh neraka jahanam tempat kembali yang paling buruk surah an-nisa ayat 115 ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa Siapa yang taat kepada Rosululloh shollallohu Alaihi Wasallam maka berarti dia juga sungguh telah taat kepada Allah subhanahuwata'ala Karena Siapa yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia Syam dengan neraka sebagaimana seseorang menyelisihi Allah subhanahuwata'ala Hai kemudian juga wakole ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wamaa atakumurrasulu khouw amanah aku main wufan tahu dan apa saja yang Rosulullah is Allah Wa Alaihi Wasallam bahwa kepada kalian maka Ambillah Iya dan apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang atas kalian maka jauhilah Iya ini ayat surat al-hasyr ayat 7 juga menunjukkan bahwa mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beberapa title ah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian penulis mengatakan Wah iya Vario fathunnada al-khabir Iwa Sorry Bodrex rewo-rewo Abdi Minal muslimin dan zakat fitrah adalah kewajiban atas orang dewasa anak kecil anak kecil Berarti yang belum Bale juga diwajibkan atas anak Cil laki-laki perempuan budak atau orang merdeka dari kaum muslimin lihatnya zakat fitrah bukan hanya untuk yang sudah bales saja akan tetapi juga untuk anak kecil ya yang dia belum balik zakat fitrah bukan hanya untuk orang yang merdeka saja akan tetapi juga diwajibkan atas para budak ini bedanya zakat fitrah dengan ibadah-ibadah lainnya oleh Abdulloh Ibnu arobi Allah anhuma para Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat elfitri minra Maulana soal mint Thamrin outside Yin adalah Abdi wolfull Rich Febri Minal muslimin muttafaqun Alaihi Abdullah bin mohd Razali Aulia bahwa anhuma berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat hai day bulan Rahmawan sebesar satu sak dari kurma atau satu sak dari gandum atas budak orang Merdeka laki-laki perempuan anak kecil orang dewasa dari kaum muslimin Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim jadi ingat itu baik-baik zakat fitrah adalah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin laki-laki perempuan anak kecil orang dewasa budak ataupun orang Merdeka nah kemudian penulis mengatakan wala taj'al Juan Ilham lilladzi bakmi inilah niat awal dihafal absah yang artinya dan tidak wajib atas wanita hamil janin yang ada di dalam perut Oh ya tidak wajib atas janin yang ada di dalam perut wanita hamil kecuali dia ingin mengerjakan amalan sunnah maka tidak mengapa artinya wanita hamil diwajibkan atasnya zakat fitrah tetapi janin yang dikandung maka ini tidak wajib tetapi jika ingin mengeluarkan atas janin dan yang dia kandung maka ini tidak mengapa diperbolehkan papat karena Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu Anhu Yusri juaan Ilham like dan sungguh dulu Amirul Mukminin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan togel anu beliau mengeluarkan atas wanita yang hamil artinya atas wanita hamil diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan juga Jan atas janin yang dikandungnya juga mengeluarkan zakat fitrah tetapi ini sekali hukumnya tidak wajib Hanya apabila ingin dikerjakan itu boleh wayajibu Isra Johanes sih wakile like a mental jamu mu netbook atau mukena tahu mindzai jatim.now KDI bini dalamnya stockhord jahaan mampusin teknis totoaov Aula and you free 26 Husein Diana How much Abu nabiha oven kemudian boleh mengatakan dan wajib mengeluarkannya atas diri sendiri dan demikian juga atas orang yang wajib nafkah mereka dari istri atau kerabat jika mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan zakat mereka atas diri mereka sendiri jika mereka sanggup maka yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat mereka sendiri atas mereka diri sendiri karena mereka diberikan versi eh kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut secara dasar hukum artinya begini seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan juga seorang suami membayarkan zakat fitrah atas nama istrinya atas nama anak-anak-nya yang dia wajib menafkahi istri dan anak-anak tersebut begitu juga orang tua kalau seandainya orang tua dinafkahi oleh sang anak tetapi apabila istri anak-anak atau orang tua atau kerabat kerabat yang dibawah tanggung jawabnya artinya dibawah tanggungjawab uh yang dinafkahi oleh diet bisa mengeluarkan zakat fitrah sendiri dia mempunyai harta akan hal itu maka lebih baik dia mengeluarkan zakat fitrah dari uangnya sendiri karena mereka secara dasar hukum merekalah yang diperintahkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah bisa dipahami Nia baik-baik kemudian penulis mengatakan walet Aji build a halaman wajah dah hafal Latanza Idaten Alma yahtaju minnafad Yai Thailand yila alamin sahraza Ho artinya dan tidak wajib zakat fitrah tidak wajib kecuali atas seorang yang mendapati kelebihan dari apa yang dia perlukan pada makanan Hai hari Idul Fitri dan malamnya Maka kalau seandainya dia tidak mendapati kecuali hanya sedikit dari satu sak maka dia mengeluarkannya Apa maksudnya maksudnya begini zakat fitrah Itu diwajibkan hanya bagi yang mampu zakat fitrah diwajibkan hanya bagi yang mampu Hai Eh siapa yang mampu Yang mampu adalah yang memiliki makanan pokok Hai lebih dari keperluannya selama hari raya idulfitri sehari semalam Hai jadi saya beri contoh misalkan hai eh mohon maaf gatal Ada orang Hai saya kepala keluarga Hai kemudian di bawah saya ada istri ada anak-anak saya Hai sehari semalam kita memerlukan beras sekitar 2 kilo anggap begitu ya 2kil Nah kemudian Hai pada Hai hari Idul Fitri Hai sebelum salat Idul Fitri Hai saya melihat Hai bahwa persediaan makanan pokok saya brush itu lebih dari dua kilo besarkan 2 kilo setengah misalkan dua kilo Eh 3 kilo 4 kilo maka saya wajib untuk mengeluarkan yang lebih meskipun mengeluarkannya hanya setengah kilo meskipun mengeluarkannya hanya satu kilo 2 kilo tetapi saya mempunyai kelebihan di atas makanan pokok selama sehari semalam untuk saya dan istri serta anak-anak saya bisa dipahami ini baik-baik ya itu yang dimaksud oleh Syekh Jika dia tidak mendapati Kecuali sedikit saja dari satu sak Hai maka dia mengeluarkannya Oh ya dia tetap mengeluarkan 211 itu berapa satu saya itu ada yang mengatakan 2,7 kg ada yang mengatakan tiga kilogram kita ambil pendapat 3 kg lebih mudah dan lebih banyak untuk kaum fakir dari kaum muslimin Hai Nah kalau seandainya saya tadi memerlukan selama sehari semalam hari raya idulfitri sehari semalam Saya memerlukan untuk makan saya istri dan anak-anak itu sekitar 2 kg Hai Ternyata saya memiliki 3 kg pada hari Idul Fitri Hai sebelum shalat maka 33 kg kan berarti 2 kg untuk saya makan tersisa 1 kg berhentikan tidak sampai satu sak yang tidak sampai 11 saat ini tidak mengapa tetap dikeluarkan sebagai zakat fitrah paham ini ya sebagai zakat fitrah Hal ini berdasarkan surat at-taubah ayat 16 Jokowi hitaala fattaqullaha master.top berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian di kemudian Hai berdasarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izanor cukup diagnose parfum muttafaqun alaih Jika Aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah maka kerjakan darinya a sesuai dengan kemampuan kalian Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim a text Hai sekarang Hai hikmah hikmah dari zakat fitrah itu apa wambach hirotun jedad kasih ha ya Sanum Ilal fuqoro high wakafful Humanis yay yusriku alami Afifah rahim wassurur ingin biji wayakuna Eden lojami Wafi hal itu khuluqin kolom wahoo Barry Muhasa yang artinya hikmah dari zakat fitrah ini jelas sekali di dalamnya di dalam zakat fitrah terdapat berbuat baik kepada orang-orang fakir miskin menahan untuk mereka meminta-minta pada hari Idul Fitri agar mereka bersama-sama dengan orang-orang kaya bergembira bersukacita dan juga menjadi hari raya untuk seluruhnya dan di dalam zakat fitrah mengeluarkan setelah yaitu mengerjakan sifat yang mulia berupa kedermawanan dan cinta terhadap kasih sayang cinta terhadap empati berempati terhadap orang lain ini hikmah yang disebutkan oleh penulis waafiha top Heroes xoimi Maya survice alimina Kosim walaupun whoisme dan di dalam zakat fitrah penunaian nya terdapat hikmah yaitu mensucikan untuk orang yang berpuasa dari apa yang terjadi pada saat puasanya berupa kekurangan saat puasa perbuatan-perbuatan yang melalaikan saat berpuasa dan juga dosa-dosa saat berpuasa Hai waafiha two How subcreme Nikmatilah di Ibnu syaibah mawar lookyami waktu lima Tengah salam harmonis lihat TV dan di dalam penunaian zakat fitrah itu terdapat membenamkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadhan dan juga bisa beramal ibadah dalam bulan Ramadhan dan mengerjakan apa saja yang mudah dari amal-amal Saleh dalam bulan Ramadan nah ini beberapa hikmah Jadi yang pertama adalah bentuk empati kasih sayang terhadap orang fakir dan miskin sehingga di hari Idul Fitri tidak ada lagi yang minta-minta maka saya nasehatkan ya kaum muslimin ya Ia lebih sempitkan hartanya ya jangan minta-minta di hari raya Idul Fitri Hai mencukupkan apa yang sudah dimiliki apa yang sudah diberi dan saya nasehatkan bagi kaum muslimin yang diluaskan rezekinya perhatikan kanan kiri depan belakang Anda yang miskin miskin maka berikan kepada mereka zakat fitrah agar mereka tidak meminta-minta pada hari Idul Fitri sehingga kegembiraan di hari Idul Fitri benar-benar terasa kegembiraan di hari Idul Fitri benar-benar terasa Hai Taib adanya keindahan Tiada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian penulis membawakan dalil yaitu hadits riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat fitrah dan Yi wafat whitening message ramen ada hakkoblogs Latifah ya zakat unlock Lula Wawan ada hak badosa Latifah Iya sodakotun minus ada kode yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk sebagai pencuci bagi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan sia-sia dari perbuatan roh Fast dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin maka barangsiapa yang menunaikannya sebelum salat maka dia adalah zakat yang diterima Hai dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai makanan untuk orang miskin dan juga sebagai pencuci bagi orang yang berpuasa mungkin saat berkuasanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa dengan menunaikan zakat fitrah maka akhirnya itu penyempurna pahala puasanya penyempurna pahala puasanya nah Hai kemudian penulis mengatakan Hai huamark jinsoul wajibi field-field file fitroti Adapun jenis yang wajib dikeluarkan saat mengeluarkan zakat fitrah apa saja bahwa formula dan Yin Thamrin auburn dinausaurus dinoza bibina waktu final redding yang toami Bani Adam yaitu dia berupa makanan anak manusia makanan pokok cutnya seperti kurma atau gandum atau beras atau eh apaan guriang Kismis kita atau keju atau selainnya berupa makanan mangga dengan pokok dari anak manusia ya tapi shahihain menghadiri sim-nya rumah radhiallahu Anhu maka para rasulullahi Shalallahu Alaihi Wasallam zakat fithri mawangsa Han minta nomor awxaen Min syai-in Hai di dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dari bulan ramalan sebesar satu sak dari kurma atau satu sak dari syair wakana syairwow Madrid minta Amin dan pada waktu itu di zaman rasul sela-sela menggandung adalah termasuk makanan pokok Mereka kemudian polisi menyatakan kamapala abuse in info Dri radhiyallahu anhum kuna nuklir yauman feat Revi ahdin nabi Isa alaihissalam sarmiento am wakana Pramono Syaikh wajdi walked What timer rowahu al-bukhari dan kita kata Abu Sa'id al-khudri radhiyallahu anhum kita selalu mengeluarkan pada hari Idul Fitri di zaman rasul selesai 11 sak dari makanan dan makanan kita pada waktu itu gandum ke Dian Kismis ataupun keju ataupun juga kurma Hadits Riwayat Bukhari hal ini berarti jenis yang dikeluarkan dari zakat fitrah adalah makanan pokok segala makanan pokok di sebuah tempat maka itu bisa dijadikan sebagai penunaian atas zakat fitrah kemudian penulis mengatakan file yuzuki khoroju thoamil bahaaim B6 Nabi Shallallahu Alaihi wa sakit dan maka tidak sah mengeluarkan makanan untuk hewan karena Nabi Muhammad Shalallahu mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin bukan untuk para hewan Dedeh kemudian bonus mengantarkan juga walau yuzu ekor Ajun minus siap wushi welwel MT Allahumma Hai atau alaihima mimma sewa Farm Meme masih walqolami ladenin B6 nabi assalamualaikum warahmatullah tetap damai Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan eh Affan berupa pakaian karpet bejana-bejana kemudian tempat-tempat dan selainnya yang bukan makanan pokok anak manusia karena Nabi Muhammad Shallallahu salam telah mewajibkan berupa makanan maka tidak boleh melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam kemudian penulis mengadakan wala yuzyil khoroju creame to'am Dian nada dikasih Lafuma al-arobi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak sah mengeluarkan harga makanan karena hal tersebut yaitu mengeluarkan zakat fitrah berupa harga makanan di dijadikan uang entah itu uang entah itu uang kertas ataupun apa saja ya karena hal itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian penulis mengadakan workshop sabetan khot mana Amila amal Alaihi amruna fahwal kafir iwaya mentah data diambil innahaza Malaysia mihwar Once rowahu muslim wasyim dan telah tetap dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kami maka dia adalah amalan tertolong dalam riwayat yang lain barangsiapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami yang tidak ada contohnya dari kami maka dia adalah amalan tertolong hadits riwayat muslim yang asal riwayatnya ada di dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim warna Rotun merdu dan makna dari robbun dalam hadits tadi adalah tertolak walian Nayla jeruk Imam Bukhari Yoona saat menonton dan juga karena mengeluarkan harga dari makanan pokok ya ini menyelisihi perbuatan para sahabat nabi rabbil alamin karena mereka senantiasa mengeluarkan satu sak dari makanan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda alaykum disunat Iwa sunatin Khulafaur Rasyidin Madina menempati hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan Sunnah khalifah Rasyidah sepeninggalku weliana zakatal setara ibadatul mafruh temen bensin wajan Fala yujjj salju Amin rezim Mayjen Kamala yuzyil waktu main dan juga disebabkan karena zakat fitrah adalah sebuah ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu maka tidak sah mengeluarkan dari jenis tertentu sebagaimana dari selain jenis tertentu yang sudah ditentukan sebagaimana tidak sah mengeluarkannya di selain waktu yang sudah ditentukan kemudian sebab yang selanjutnya oleh Nabi Isa Alaihissalam yay nah Minaj Khofifah waktu ya waktu ya muhtalifatun Rayban kalau karena tim-tim tumor tabrakan naikkan laju saat Minzy much Hima tahu Minal ajzi lucro dan Hai yang selanjutnya adalah karena Nabi Muhammad Shalallahu Alaihisalam menentukan menentukan zakat fitrah dari jenis jenis yang bermacam-macam dan juga harganya tentunya berbeda-beda secara umum kalau seandainya yang dijadikan sandaran adalah harganya maka niscaya yang menjadi kewajiban adalah satu sak dari jenis tertentu dan iang seharga dengan jenis-jenis tertentu tersebut ya satu saat dari jenis tertutup yang seharga dengan jenis-jenis tertentu tersebut Nah ini pakai voice dirahmati Allah maksudnya gini Hai kalau seandainya zakat fitrah itu dengan boleh dengan uang Hai seharga brush boleh dengan uang seharga kurma seharga gandum seharga zabib yaitu Kismis seharga keju maka tentunya penyandaran harga tidak akan pas karena setiap jenis berbeda-beda harganya ini waliana esraj LQ mati yukhrijul Fit rataan kau nih syair atau membawa hebat Anila kau lihat sadhaka tanah afiatan Vein nah ytcrash minta aja lo akhirat and banner muslim mah lumatan misteri dibalik Kediri syahidun akeyla ha atau zahmuz12 darunna ha by numbers hiladzim Allah karena tidak rahim yukhrijul Insan khuf Wetan By name by nafir dan sebab yang selanjutnya adalah mengeluarkan harga Hai dari zakat fitrah ini berarti mengeluarkan zakat fitrah dari bentuk yang merupakan syiar yang sangat jelas dari syaikhnya kepada bentuk yang tidak jelas Hai kepada bentuk yang tidak jelas ataupun tersembunyi karena mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sosok dari makanan ini menjadikan dia zakat yang terlihat jelas di antara kaum muslimin dikenal oleh anak kecil orang dewasa disaksikan penimbangannya kemudian juga di saksikan pemberiannya diantara kaum muslimin berbeda apabila zakat fitrah tersebut dan berupa uang ya seorang manusia mengeluarkannya secara tersembunyi antara dia dengan orang yang mengambilnya saja ini berbeda Carrefour Irama Tiada Allah subhanahuwata'ala Hai kemudian eh Pertanyaan selanjutnya penulis mengatakan [Musik] Hai warnanya ke Darul setelah chihuahua sound bisa n Abiyyu selalu bisa Inna bisa lebih adzab Luwes mobil masa Ar baru miatin wa sama Nina miskol Minal burying wabil Karamat kilau ini Isnaini waham syur kilo Minal bordir jahit Ghazali kalian naziena thermich selama waruba' sayakunu madzi Miah wa sama Nina miskol Alvin kromo Arbain alright hai eh Adapun Hai besaran zakat fitrah adalah satu sok satu sok Nabawi yang mana beratnya mencapai dengan berat Mas misscall ya miscall ini sekitar 480 miscall 480 misscall dari gandum yang bagus sedangkan kalau dengan G maka dia dua kilo koma Hai dua kilo koma Hai homestay olshop ya Hai dua kilo koma dua koma 2 kilo 2,5 2,2 koma lima kilogram 2,2 koma lima kilogram dari gandum yang bagus dari dan yang demikian itu karena berat miscall adalah sekitar 4gram seperempat Hai maka Hai jumlah mp480 Oh ya Hai jumlah 480 G 2006 dan 40gram berarti 2,40 G kg 22 koma 40 Kg 2,40 kg hampir dua setengah kg Faizar ada and Ying warbay Nanggroe aman jika seseorang ingin mengetahui satu saat Nabawi hendaknya dia mengimbang 2 kilo koma AKB48 jadi 2,40 kg Minal burry dari gandum Kyle bahwa Vina ini beach view sumeke ya kemudian diletakkan disebuah tempat lalu dia isi tempat tersebut dengan gandum yang bagus tadi kemudian dia takar atau dia timbang Hai nah ini asyir al-allamah Muhammad bin Shalih al-utsaimin rahimahullah beliau member pendapat bahwasanya Hai 1xak Nabawi itu sekitar 2,40 kg Oh ya jadi 2 kg koma 40gram ya ini yang di ambil pendapatnya oleh Imam Ibnu rasain rahimahullahu that Adapun Sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Abbas berpendapat 3 kilo kira-kira tiga kilo tidak mengapa perbedaan pendapat adalah perkara yang tidak terlalu signifikan didalam perihal ini lebih banyak lebih baik Lebih banyak lebih baik 3 kilo ya 3 kg Hai Mama waktu Zubi setelah Wow rubbish leilei amankan Aminah wujud hinet.co.id ilah pada Adapun waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitr dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri pada malam Idul Fitri maka barangsiapa yang termasuk diwajibkan pada saat itu wajib baginya untuk mengeluarkannya kalau tidak maka tidak wa Allah atap Faiza mata kabel huruf Walau beda kayak lem takjil setelah tua ini tabrak dah walau tidak Khoirot uhu artinya dan oleh karena ini siapa yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri walaupun hanya beberapa menit atau tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah dan jika terbenam matahari Kemudian baru dia meninggal walau hanya beberapa menit maka wajib mengeluarkan zakat kita perhatikan ya kapan waktu wajibnya misalkan 29-05-2018 ramalan dengan terbenamnya matahari tanggal 29 Roma ban dan terlihat Hilal bulan Syawal Berarti habis romannya Apabila ada orang yang meninggal Hai beberapa menit sebelum terbenam matahari tanggal 29 Ramadhan dan besoknya satu syahwat maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah tetapi jika dia meninggal setelah terbenam matahari ini tanggal 29 on besoknya 1syawal walaupun hanya beberapa menit setelah terbenam matahari maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah maka wajib baginya mengeluarkan zakat zakat fitrah nah walau wulida syakhsun Battle rugi Walau beda five lem taghyirotu Who laqqinu senior a2k masa banget kalau di lahirkan anak untuk seseorang setelah terbenam matahari walaupun hanya beberapa menit maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah Lucky n result HK massal tetapi disunnahkan untuk mengeluarkannya tidak wajib tetapi tetap disunnahkan Jadi kalau seandainya terbenam matahari hari terakhir dari bulan tamatan kemudian dilahirkan anak tersebut setelah terbenam matahari walau hanya temen Makanan ini tidak diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan zakat fitrah tetapi boleh disunnahkan tidak wajib hukumnya wine wulidal seluruh Walau beda kayak wajah khoroju fithrati anu dan apabila di dilahirkan anak tersebut hai hai Hai sebelum matahari terbenam Hai walaupun hanya beberapa menit maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah atau wajib baginya dikeluarkan zakat fitrahnya atasnya ya the wine nama kan Awak tak wubi haruru brush Yi Dian Nah waktu lele aku main romen ramafhan Wah iya mau bawa Fatoni lazzari Chairul Fitri minta mapan bahkan nama Naufal hopmi dzalikal waktu dan Kenapa dinamakan waktu uji kewajiban mengeluarkan zakat kitab adalah terbenamnya matahari dari hari dari malam Idul Fitri karena dia adalah waktu yang terjadi berbuka dari bulan ramalan dan disandarkan kepadanya karena kita katakan zakat fitrah dari ramalan zakat fitrah dari ramalan maka berarti hukum berkaitan dengan waktu tersebut Jadi waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadhan waktu pada saat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ada waktu pada saat itu waktu wajib mengeluarkan zakat zakat fitrah Hai kemudian selanjutnya wama zaman udah PH wallahuakbar waktu ventilating waktu jawaz Adapun masa mengeluarkan atau mempunyai 2 waktu-waktu yang paling utama dan waktu kebolehan lama waktu lebih Latifah Wongso bahwa ini ditabrak salah waktu yang paling utama adalah mengeluarkannya pada pagi hari Idul Fitri sebelum mengerjakan salat idulfitri 5views Shahih Bukhari mint hadis ya bisa izin Kho kuna nuklir zulfiadi Nabi SAW Muksin minta Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Abu Sa'id al-khudri radliyallahu Anhu Beliau berkata kami senantiasa mengeluarkan di zaman Nabi Musa al-salaam zakat fitrah pada hari ID 1 sak dari makanan Hai pada hari ipar Raffi sebelum salat Idul Fitri waafihi hebat minhadi debunya rumah roboh anhuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amaroh Bisakah Fitri Abdul Gafur Ujian Nasional salah rowahu muslim yiwu dan didalamnya juga terdapat hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bercerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitr sebelum manusia keluar menuju salat idulfitri Hadits Riwayat Muslim dan selainnya ini waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah ia itu sebelum salat Idul Fitri Hai wakana bytes cd6006 rohani krim mata rahim Allah call yuk adzimu arrojulu Jacques Fitri Baina yadaik salad fainnallaha Yakult Adha mantazakka wadah kaos melebihi vanilla ala 14-15 dan Sufyan bin uyainah berkata didalam kitab tafsir beliau dari Amr Bin Dinar dari ikrimah rahimahullah Beliau berkata seseorang menunaikan zakat fitrahnya pada hari Idul Fitri sebelum salat karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Shalala ayat 14-15 sungguh telah beruntung seorang yang berzakat dan menyebut nama Allah Tuhannya Dan Lalu Salat jadi zakat dulu baru sholat Walida dikatakan nominal of Batak virus alay YKS terlihat tas YSL waktu liis rajin fitness Hai oleh sebab itulah the termasuk hal yang lebih utama adalah mengakhirkan shalat ini pada hari Idul Fitri agar ada kelapangan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah nah ini juga Hai kemudian penulis mengatakan I wanna waktu jawaz faham vahwa kabel leidy biome awning Adapun waktu kebolehan mengeluarkan zakat fitrah adalah satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri seperti kita sekarang ini tanggal 28 muda tanggal 1948 yang 30 hari ataukah 29 saja hari ini hari Senin berarti hari raya bisa hari Selasa hari Rabu atau hari Kamis hari rabu atau hari Kamis maka boleh hari ini hari Senin untuk mengeluarkan zakat fitr dua hari atau satu hari sebelum Idul Fitri wow wow Hai tapi saya ingin Bukhari Anas siap kalahkan nomor-nomor yuk dia misteri dibalik ketidak Hatta Intan Ayuningtyas Mba di wakan ayoti haladyna yaqbalu nah akan Uye punah kopdar Fitri biom aw Mein disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dari narya rahimahullah beliau bercerita adalah Abdullah bin Ahmad Sahabat Nabi beliau memberikan zakat fitrah atas anak kecil atau orang dewasa sampai belum memberikan kepada keturunan beliau dan beliau memberikan kepada orang-orang yang menerimanya dan para sahabat nabi radhiyallahu Anhu memberikan zakat fitrah sebelum Idul Fitri 1 hari atau dua hari satu hadir atau dua tipe Hai kemudian walayashu tak suruhan salat ilyich salat tarawih bilaludin lembut ukball Minho teknologi Lafuma ama rabbihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri Jika dia mengeluarkan zakat fitr sedekat Fitrah setelah salat Idul Fitri mah tanpa ada alasan syar'i maka tidak diterima darinya karena ini eh menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat Sabak Amin Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma and namun ada habsyie zakat unlock Muhamad bisa Latifah Joe sholawat tunjina sadap dan telah berlalu dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa barang siapa yang menunaikan sebelum salat Idul Fitri maka dia adalah zakat yang diterima dan siapa saja yang setelah salat Idul Fitri maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa ama NHK bahan Horizon Fala Baksa mitslu Elnusa defaultnya insil Barry lease in tahu mayat salad file-file Barbie leisa Indah umayyad hou Yi KWH baru tubuh tidak it move ajian bytemod kamu Minnesota ziha kable Salafi Aulia akuna mod mod mod kami dan al-ashlu fil crazy ha Khansa and you free Java labsa New Rio Walau Badai Edge anhuma Agung Vitae Adapun kalau seandainya ada orang mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah karena ada alasan syar'i karena ada unsur maka tidak mengapa ya tidak mengapa hai eh seperti seseorang berada di padang pasir Dia tidak memiliki apa-apa untuk mengeluarkan zakat fitrah atau tidak ada orang yang dia berikan zakat fitrah kepadanya atau datang kabar tetapnya idulfitri tiba-tiba yang mana dia tidak sanggup untuk mengeluarkannya sebelum sholat atau dia Bersandar kepada seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah lalu orang tersebut lupa untuk mengeluarkannya maka tidak mengapa hal-hal seperti ini mengeluarkan zakat fitrah satu ataupun setelah salat Idul Fitri karena ini adalah diberikan alasan diberikan regur atas hal tersebut di kemudian the wall wajib Anto sila hilang Ustad PH awak ilyich salah fauna Wah alization walau walau nusadev huwala wakil-wakil khai layu akhiroh Aan waktiha dan yang termasuk Kewajiban adalah sampai kepada yang berhak ataupun yang mewakilinya pada waktunya itu sebelum salat Aik kalau seandainya dia Mengingatkan untuk seseorang dan dia belum ketemu belum ketemu juga dengan wakil seseorang tersebut pada waktu pengeluaran maka sesungguhnya dia memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya yang lain Wardan dia tidak mengakhirkan nya dari waktunya jadi maksudnya gini saya sudah berniat memberikan zakat fitrah kepada A Hai kemudian saya cari-cari Via ini enggak ada apa sampai mau salat Idul Fitri maka Lebih baik saya memberikan kepada yang lain yang berhak ya Hai saya cari-cari a tidak dapat wakilnya juga enggak ada maka lebih baik dia memberikannya kepada yang lain yang jelas sebelum salat Idul Fitri jangan sampai dia nunggu ataupun jangan sampai diakhirkan ke setelah salat Idul Fitri itu maksud dari apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala kemudian penulis mengatakan wa-ammaa makan udah faiha batu the levoca Rohim Al makan ada lebih waktu-waktu lihat sawa'un karena mahal Yi Min biladil Muslimin Hai saya ulangi [Tepuk tangan] Hi to the Ila fuqoro'ul Mega Hilal fuqoro al-madkhali lebih Wafi waktal ishlahun karena mahal layak rahmati Allah membela Syaikh ingin karena makanan valenka mathcad awal madinati kau karena vokal rauch Jatim Park in kaana FII baladina syaikhana layar Iful mustahil tinavi menit fatwa and movie makan imfi mustahil pun artinya zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin di tempat yang dia ada di situ saat dia mengeluarkan zakat fitrah baik dia termasuk orang yang tinggal di tempat tersebut atau tidak tinggal di tempat tersebut dari negara-negara kaum muslim terutama jika tempat tersebut tempat yang Noah Seperti Mekah atau Madinah atau orang-orang miskin di tempat tersebut lebih memerlukan apabila di sebuah tempat di dalamnya tidak ada yang Beat berhak untuk mendapatkan zakat fitr atau tidak dikenal orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr maka dia memberikannya ke tempat yang berhak mendapatkan zakat fitrah dia memberikannya ke tempat yang berhak mendapatkan zakat kita pasti Hai jadi asalnya zakat fitrah itu dimana dia berada Hai siang mengeluarkan zakat dimana dia berada dia mengeluarkan Ya seperti sekarang ini misalkan ada tentara dia rumahnya di Jakarta tugasnya ke Papua saat idulfitri dia mengeluarkannya di Papua seperti itu hai hai Hai title Seandainya Hai tidak ada yang berhak mendapatkan zakat fitrah maka pada satu dia pindahkan kepada yang berhak ke tempat yang berhak Ya Juan kemudian terakhir walau mustahil kudarizaka filter orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah humile fuqoro'ul Wamena alaihim Duyun daya1000 Nawaf aha failow minha biocord Rich Jatim mereka adalah orang-orang fakir-miskin dan siapa saja yang memiliki hutang yang tidak sanggup untuk melunasinya maka mereka memberikan diberikan kepada mereka dari zakat fitrah tersebut sesuai dengan hajat keperluan mereka I Wayan jujur tausi pada fitrah Allah Atsar minta pria dan diperbolehkan meragikan zakat fitrah lebih dari satu orang miskin jadi gini kan kita katakan tadi zakat fitrah ada yang berpendapat 3 kilo 3 kiri dibagi sekilo untuk Si Fulan sipil untuk susulan ini boleh yang seperti itu diperbolehkan ya wah yajuzu flu ada diminum setelah gila miskin Wahid Dian nabi Shalallahu Alaihisalam kaddoro outdoor wajiba walam yulad Dirman yay diperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada beberapa orang miskin Hai hak memberikan beberapa zakat fitrah kepada satu orang miskin jadi boleh zakat fitrah 3 kilo tadi dibagi-bagi boleh juga zakat fitrah yang banyak dibagikan kepada hanya satu orang miskin Kenapa karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam membatasi wajib zakat fitrah Hai wajib zakat fitrah eh batasannya saja dan tidak membatasi Siapa yang diberikan kepadanya zakat fitrah wadah ada low jamaah jama'atun Fitrah fearing Wahid badak lihat Sauri atfaluna Minho bila keybinds Anim ajrahum radix oleh sebab itulah Apabila ada beberapa kelompok orang mengumpulkan zakat fitrahnya dalam sebuah tempat kemudian setelah Ibu diberikan kepada orang tertentu tanpa ditimbang lebih boleh Hai lakin yang believe Bahrul fakir biannahum layak lamunannya ke dalam ayat fauna iley dialah yang terlebih ytpak wanafsi wow yi akan tetapi semestinya Diberitahukan kepada orang miskin bahwasanya mereka tidak mengetahui batasan apa yang mereka berikan kepada orang miskin tersebut agar orang miskin ini tidak tertipu lalu dia memberikan atas dirinya dan dia tidak mengetahui batasan dari yang sudah diberikan kepada dirinya hai hai memberikan zakat fitrah Hai boleh kepada orang miskin tuh dibagi-bagi boleh satu kilo untuk ini staphylinus satu kilo gini ketiga kilo atau Hai dikumpulkan berkilo-kilo Leste dibagikan kepada orang miskin orang miskin ikan Nanti dia memiliki beras yang banyak otomatis dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat kita maka dia harus menghitung kembali tiga kilo dia berikan kepada orang miskin boleh lagi dia bagi-bagikan lagi ya kepada orang yang lebih miskin dari nya Walah toko hai kya Zurich CEO HDMI Nayla tidak Allah huakbar hudaf iroha kaamilatan wa wasyi dan Boleh bagi orang miskin jika telah mengambil zakat fitrah dari seseorang dia boleh mengeluarkan atas dirinya atau atas seseorang dari keluarganya Jika dia telah menghitungnya atau menangkapnya kembali atau diberitahukan kepadanya oleh orang yang memberikan zakat fitrahnya bahwasanya zakat fitrah tersebut sempurna Yaitu sekitar tiga kilo ke diam di kanan jadi Si Miskin dapat zakat fitrah dia boleh memberikan zakat fitrah kepada yang lainnya wallahualam ini yang bisa saya sampaikan wallohu'alam setelah Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hai hai hai hai Hai Bang bisa kalau saya Ustad atas materi yang sudah disampaikan 18/3 sudah mengering tadi materi mengenai jumlah Romadhon terkait dengan nggak terputus mereka citra baik kaum muslimin muslimat bagi yang mempunyai pertanyaan atau ingin berkonsultasi mengenai zakat fitrah atau mungkin tema-tema lain diluar itu kami akan membuka kesempatan kepada fungsi muslimah untuk bisa menghubungi secara langsung melalui telepon interaktif di nomor 08 117 55 0606 atau juga bisa menunjukkan pertanyaannya berupa pesan singkat dan juga pesan Whatsapp Dibawain sama 08117 50606500 Hai langsung kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan Whatsapp ke grup ya sepertinya sudah ada telepon interaktif besok ya Halo assalamualaikum perkara ya dengan siapa Di mana obat dengan pakai pipa dari Tasikmalaya bertanding rindu kos nelayan alaikum salam sehat Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh silahkan Pak Aming hai hai Oke siap bertanya Terima kasih kejutan mengenai data Fitra Saya tidak marah Maafkan menunaikan kemarin petaka hotelnya baiknya berapa hari atau sebelum salat itu Baiknya gimana kulkas cukup tajam tak semua alaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warohmatullahi wabarakatuh bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa shahbihi wa man wala hebat yg hamil kumohon taala tadi kita sudah sebutkan bahwa ada waktu kebolehan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan ada waktu kewajiban dan ada waktu keutamaan waktu kebolehan adalah sehari atau dua hari sebelum mengeluarkan zakat fitrah apabila kemarin berarti tanggal 27 berarti tiga hari sebelum hari Idul Fitri ataupun dua hari sebelum tidur di kalau seandainya promotornya cuma 29 hari Maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa dan sudah sah zakat fitrahnya tetapi jika ingin mengambil waktu kebolehan eh waktu keutamaan seperti yang sudah dijelaskan tadi maka dia tidak mengapa mengeluarkan lagi zakat fitrah yang sudah lewat itu dianggap sebagai sedekah sedangkan yang dia keluarkan sebelum salat Idul Fitri di waktu yang keutamaan maka itu disebut sebagai zakat fitrah tetapi yang sudah dikeluarkan tetap sah sebagai zakat fitrah kalau seandainya dia tidak mengganti diwaktu yang lebih utama walah Hai transfer jazakallah khairon Ustad atas Jawabannya enggak penjelasannya Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita dari Tasikmalaya liur tangan kita seminarkan 6 selanjutnya kita kembali telepon interaktif sudah masuk Halo assalamualaikum pohon kalau mau kalau mereka tuh yang di atas rata-rata yang baru coba di mana Saya di jalan Terima kasih alaikum salam wa rahmatullah Hai Kak mohon Hai saya sudah usia 63 tahun setelah song 10 hari dinyatakan oleh dokter saya paste yang sampai sekarang belum boleh saw mukjizat saya seperti apa ciri pria atau Nantinya saya kemudian Kalau sakitnya belum sehat mohon dikasih mereka pusat Terima kasih agama itu motor Lagi bobok aja manyun salam warohmatullohi wabarokatuh bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi washohbihi waman wala apabila Bapak dinyatakan oleh tim kesehatan bahwa Bapak adalah seorang yang tidak sanggup untuk berpuasa maka sisa hari yang tiba tidak berkuasa selama 20 hari itu berarti Bapak hanya membayar Fidyah karena saya ada dua macam sakit yang kronis menahun sulit diharapkan kesembuhannya ataupun sakit yang menyebabkan dia tidak sanggup untuk berpuasa maka pada saat itu dia membayar Fidyah Adapun sakit yang akut datang tiba-tiba Diharapkan kesembuhannya dengan cepat maka ini dia membayar kodok dan wallahualam Silahkan berkonsultasi dengan tim kesehatan Apakah saya ini sanggup untuk berpuasa atau tidak kalau seandainya tidak sanggup maka berarti membayar Fidyah dan membayar Fidyah caranya ada dua yang pertama memberi makan satu kali makan kepada orang miskin dengan satu kali makan kenyang Hai itu sebagai gantian satu hari tidak berpuasa jika tidak berpuasa 20 hari Berarti memberi makan kepada 20 orang makin miskin ya setiap kali makan kenyang ataupun memberikan makanan pokok yaitu setengah Swag Berarti sekitar 1,5 Kg setiap harinya berarti kalau seandainya 20 hari dia tidak berpuasa maka kali 20 kg 20 hari kali 1,5 Kg wallahualam nah tak heran Ustad atas Jawabannya juga penjelasannya semoga absen ingetin tuh Bapak tadi yang ada di Jakarta yang bertanya dan kita semuanya akan bangsa Jepang kita ngasih Agan kembali empat operatif yang sudah sombong Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana dengan bapak Dedi di Lubuklinggau aku mau tanya Pak silakan Pak menyampaikan sendiri ataukah melalui amil zakat mohon minta keterangannya atau ada hadits-hadits Twitternya yang membenarkan saw yang melarang Hai itu aja Pak Hai tank-tank bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah shallallahu alaihi wa ala alihi washohbihi waman Walah Adapun untuk penyerahan zakat mal kepada langsung kepada orang miskin dan tidak melalui badan tertentu maka ini diperbolehkan dalilnya adalah keumuman hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz Bin Jabal ke negeri Yaman maka Rasul SAW bersabda Abdurrahman Allah Wa'alaikumsalam kata kholbi narmihim fathurroji khorazim bahwa Apabila seseorang sudah masuk dalam agama Islam mengucapkan dua kalimat syahadat diwajibkan atas mereka shalat lima waktu dan jika yang mereka lakukan Itu diwajibkan juga atas mereka berpuasa pada Bulan Ramadhan dan diwajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka ini tidak ada keterangan harus melalui badan amil zakat akan tetapi pemerintah berhak untuk mengambil Zakat harta zakat dengan paksa bagi siapa dari kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan dia tidak mau mengeluarkan zakat tetapi asal hukumnya orang yang sudah diwajibkan Zakat harta maka dia mengeluarkan zakatnya baik melalui tangannya sendiri Langsung dia berikan kepada orang miskin ataupun dia melalui badan amil zakat wallahualam hai hai pm3 travelers terbatas jawabannya kalau Semoga bisa dimengerti untuk bapak tadi bertanya dan kita selalu meninggalkan bantal Pertanyaan selanjutnya kita tambah catatan langsung melalui pesan Whatsapp ke sekolah kesalahan orang tua cantikkan alaikum salam warahmatullah wabarakatuh Ya udah mana Anto dari Sijunjung Sumatera Barat Ana mau bertanya sudah lebih dari dua bulan ini Anda tidak ada pekerjaan Apakah wajib membayar Fitrah sedangkan anda tidak ada penghasilan kebetulan istri anak seorang PNS Ustadz bagaimana itu ya ustadz Apakah wajib bagi anak untuk mengeluarkan zakat fitrah cukup bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah ada pekerjaan tidak ada pekerjaan bukan ukuran dalam zakat fitrah zakat fitrah ukurannya adalah siapa yang mampu dan mampu ukurannya adalah dia mempunyai kelebihan makanan pokok Hai lebih dari keperluannya pada hari Idul Fitri dan pada malam Idul Fitri Saya ulangi zakat fitrah diwajibkan atas yang mampu mampu ukurannya adalah Dia memiliki makanan pokok yang lebih dari keperluannya pada hari Idul Fitri siang dan malamnya kalau seandainya dia memiliki makanan pokok lebih dari keperluannya maka berarti dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berapapun jumlahnya kalau seandainya sampai kepada tiga kilo satu sak Pak ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh rasulullah Az ke-1 yang kedua kalau seandainya dia tidak punya uang sedangkan istrinya yang mempunyai uang maka pada saat itu tidak mengapa istrinya memberi hadiah uang kepada suaminya kemudian suaminya mengeluarkan zakat fitrah atas diri dan istrinya mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya kemudian anak-anaknya mengeluarkan zakat fitrah dibayarkan oleh anak-anak itu sendiri ataupun oleh orangtuanya yang menafkahinya pop bahwa Al nah I have sekarang juga banget kalau mustard jawabannya aja semoga bisa mengerti untuk sampai kita yang bertanya enggak dateng kita sebenarnya dan percaya selanjutnya mendapatkan kekayaan melalui pesan Whatsapp bismillah pertanyaan Apakah amil zakat fithri menentukan sendiri apakah amil zakat fithri betulkan sendiri boleh mendapatkan bagian dari zakat fithri itu Ustad sebagai ketentuan bagian dari kami military Erwin gitarnya bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi washohbihi waman Walah maka jawabannya adalah zakat fitrah diberikan kepada orang fakir dan miskin Hai jakatra diberikan kepada orang kafir dan mesin apabila amil zakat tersebut di akhir dia miskin maka boleh dia mengambilnya zakat fitrah beda dengan zakat harta Zakat harta memang salah satu yang berhak mendapatkan Zakat harta adalah amirza betul itu amil zakat tetapi zakat fitrah beda zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin wallahualam Hai Transjakarta Wasted energy orangnya baik selanjutnya kita bajakan kembali pertanyaan melalui pesan Whatsapp Hai Assalamualaikum Ustadz Halo saya dari Sumbar mau bertanya Ustadz Bolehkah saya membayar Fitrah ke saudara saya tapi uangnya ditransfer system saudara saya jauh di Tanjungpinang bismillah bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa shohbihi wa laa izzata card Fitrah itu wajib dengan Hai jenis yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW itu makanan pokok kalau digital di Indonesia Berarti beras di beberapa daerah mungkin sagu maka itu yang wajib dikeluarkan Adapun kita memberikan transparan kepada keluarga kita kemudian jika keluarga kita tersebut membelikan Blast darinya maka diperbolehkan jika tidak maka tidak diperbolehkan dan tidak sah zakat fitrah dengan uang transfer Juan nah nge-rap setelah juga Rotterdam sekarang zamannya dan penyelesaian baik selanjutnya kita angkat kembali telepon kreatif yang juga subuh Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam waalaikum kado dengan dipersiapkan dengan dari hamba Allah nih Jakarta lengkap mengenai Widya Ustad kalau dikasihkan ke satu orang saja boleh tetap karena di Jakarta riasannya nyari orang berpikirnya agak susah teknis Maaf lama kian hari kemudian dikasihkan ke satu orang saja jangan gitu sudah boleh dipastikan orang fakir miskin yang zat itu aja Syukron software kardus Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Boleh Pak diberikan kepada satu orang miskin saja cuma yang jadi permasalahan kalau seandainya ada orang wajib Fidyah karena dia tidak puasa selama 10 hari otomatis dia akan berikan kepada satu orang fakir miskin tersebut 10 nasi bungkus Medan ya karena akan diperbolehkan seperti itu 10 nasi bungkus Kalau seandainya itu tidak basi ya tidak mengapa tapi kalau seandainya dia pakai makanan pohong ini mungkin bisa jadi 1,5 Kg dia berikan kali 10 dia berikan kepada satu orang pikir miskin boleh ya makanan pokok Adapun makanan siap saji mungkin akan rusak nanti jadi boleh kepada satu orang fakir-miskin asalkan makanan pokok sehingga tidak rusak boohwal nah 26 terakhir pertanyaan terakhir ya Hai pengen pertanyaan terakhir mencolot GG Ajukan pertanyaan melalui pesan Whatsapp Ini pertanyaan galeri Ungu Zaki set maaf tanya Ustadz di tempat anak di tempat Anda tinggal zakat fithri yang terkumpul dibagikan kepada seluruh penduduk setempat tanpa ada kategori fakir dan miskin Bolehkah zakat fitrah Ana Salurkan ke desa lain ustadz ana sholat Ied di tempat lain juga Barakallah freestyle sekelompok bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah tidak dibenarkan diberikan zakat fitrah kepada orang yang tidak terakhir tidak miskin karena Rasul Shalallahu Alaihisalam mengatakan format dan linmas sakit diberikan sebagai makanan untuk orang miskin orang fakir dan pengertian miskin adalah seorang yang tidak memiliki seseorang yang eh Memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tak mencukupi setengah dari keperluannya Hai atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali Oh ya itu bedanya antara fakir dan miskin maka tidak diperbolehkan diberikan zakat fitrah kepada orang kaya orang yang berkecukupan tidak diperbolehkan beda.hal kalau seandainya zakat fitrah tersebut diberikan kepada orang yang kita anggap miskin ternyata diapun banyak dapat dari orang lain maka itu dan tidak kita tidak perlu untuk mengecek Bapak sudah dapat zakat sebelum tidak perlu tapi kita lihat secara wahib yang bikin kita kasih Adapun nanti tertumpuk di dalam rumahnya karena orang-orang lain juga memberikan kepada dia itu bukan urusan kita tetapi diberikan kepada langsung kepada orang kaya rumahnya gedongan kemudian dia memiliki harta yang bertumpuk Ruak maka ini tidak diperbolehkan nah kemudian boleh dipindahkan ke tempat lain boleh jika diperlukan ya jika diperlukan diperbolehkah Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa Sallam nabi Muhammad walhamdulillahi juga ada mie pecel waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita

Jumat, Oktober 15, 2021

Menghadiahkan Pahala Untuk Orang Meninggal

Menghadiahkan Pahala Untuk Orang Meninggal

beliau meninggal bulan lalu lalu Bapak Edi Sugiarto Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Ibu Yanti dan ibu dokter AD dan juga rekan-rekan terhadap kesehatan Cirebon dalam selimut laminating file Center Jakarta dan mendengar langit dan malam ini moderator kajian malam ini Ustad Riyan Adi Putra mahasiswa Universitas Islam Madinah Ustad Jefri yang dengan Kesatria besarkan tidak hadir tetapi hingga saat mensupport masalah terbaik Jelaskan usaha Trian Adiputra untuk melanjutkan proyek mungkin orang-orang sudah bisa dilihat schwarzer Ahlan barakallahufikum Enno surotoko ndak perlu menset timer mawar-mawar Ajax webdash [Musik] yang saya cintai semuanya jemaah kejadian malam hari ini dicoba untuk beberapa waktu kedepan saya akan membantu ajaran ini gajian kita bersama guru kita sekitar setelah masih mungkin untuk membangun kearah dengan tema menghadiahkan pahala Hai orang tua dunia untuk mempersingkat waktu Kepada beliau guru kita Ustad kita tetap masih mengutarakannya pemusik kurang menyerang smile rahmanir rahim innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruh wa a'uudzu billaahi Min sururi anfusina use ia tidak Marina mendidih lahu valamugil menyublim pada hadiah asyhadu alla ilaha illallah wahdahula syarikalah wa Asyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa waalaikum Slam on ya ayyuhannasuttaqu rabbakumulladzi khrom nafsu Wahidah berharap faminha zaujaha pabersa minhuma tiga dan Cassie rowen bisa betul oh lebih terasa aloe nabi hewan Arham Innallaha karena alaykum rokiba ya ayyuhalladzina amanu taqu loh waqulu qaulan sadida usahlah kuman alaykum wayagfirlakum dunubakum home n Laha para sudah much Fauzan aufima Amma ba'ad Vena osteocal hadis kitabullah Pak sulhadi Haji Muhammadin Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam secara lumuri muhdatsatuha wakulla muhdatsatin beda waktu lebih saat umrah wakil laba-laba Timnas Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari selasa malam rabu 22 hai al Muharram bulan Allah yang suci 1443 Hijriyah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci al-quran dan hadis-hadis rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema menghadiahkan pahala untuk orang meninggal Hai dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang berjudul Ah kamu ih jail for Robbie William What biro setund tafsir iapun fitriyatun yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia hukum hukum menghadiahkan amal ibadah Hai kepada orang yang sudah meninggal atau untuk orang yang sudah meninggal Hai beton pelajaran secara mendasar melalui tinjauan fikih dan juga perbandingan mazhab yang ditulis oleh mobile device Doctor Ahmad bin Yusuf bin Ahmad Abdul Rais yang merupakan al-ustadz Ali Syarif Yusuf di dalam kulit serie-a Hai shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam kepada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifat-nya Aulia kita berdoa allahumma inna Nas aluka Ilman naafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma Amin hebati muslimun alfadilah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita didunia dan diakhirat Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal Hai dan kita akan ambil beberapa poin yang pertama yaitu [Musik] amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal ini poin yang pertama Insyaallah hutaala kemudian poin yang kedua adalah amalan-amalan yang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama tentang eh yang dihadiahkan kepada porang yang sudah meninggal terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama amalan-amalan tersebut terjadi perbedaan pendapat Hai diantara para ulama di Mekkah bisa disampaikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal ataukah tidak bisa disampaikan kemudian yang ketiga yang terakhir adalah hukum-hukum seputar membaca al-quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal hukum-hukum seputar membaca al-quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tiga poin Insyaallah kita akan bahas entah malam ini selesai atau tidak ya tetapi kita berusaha sampai mana Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan untuk kita baik Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan ada Allah subhanahuwata'ala bapak-bapak tenaga kesehatan terutama pada dokter Egi dan yang lain-lainnya Semoga senantiasa kita bisa menghadiri majelis ini bisa mengambil pahala dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa amalkan ilmu tersebut dan akhirnya bermanfaat untuk keluarga kita yang sudah meninggal baik kita akan bahas poin pertama dulu amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal amalan yang pertama yaitu adalah doa-doa ini adalah amalan yang disepakati oleh para ulama Hai bahwa seorang yang masih hidup dia berdoa untuk orang yang sudah meninggal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka doanya sampai dalil dari yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu surat al-hasyr ayat 10 Allah berfirman berlebihan aja Umi Mbak Din yaquuluuna robbanagfirlana Wali ikhwani lagi nasabah nabi 5 wala taj'al Fi qulubina real ladzina amanu Rabbana innaka roufurrohim dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa wahai Tuhan kami ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan Jangan jadikan di dalam hati-hati kami rasa demi ini untuk orang-orang yang beriman wahai tuhan kami Sesungguhnya engkau maha lembut dan maha pengasih Sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas bahwasanya sampai doa kepada orang yang sudah meninggal dan orang yang sudah meninggal bermanfaat atau mendapatkan manfaat dari doa tersebut Mengapa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji orang-orang yang beriman atas doa mereka kepada saudara-saudara seiman yang telah mendahului mereka meninggal dunia Hai kemudian dalil yang lain yaitu surat al-isra ayat 24 walaupun robbirhamhuma karena robbayani soghiro Katakanlah wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wahai Tuhanku rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara mereka berdua telah memeliharaku dimasa kecil Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan anak-anak untuk berdoa kepada Allah untuk orang tua orang tua mereka Bapak dan Ibu Dan tidaklah diperintahkan demikian melainkan karena orang yang meninggal dari orangtua mengambil manfaat dari doa anaknya tersebut Hai dari doa anaknya tersebut dan disini Saya ingin menyinggung bagi anak-anak yang [Musik] dia ingin berbakti kepada orang tuanya dan sudah meninggal orang tuanya maka saya katakan perhatikan baik-baik perkataan saya mudah-mudahan masuk ke dalam hati saat orang tua kita masih hidup mungkin mungkin ada rasa berakhir di dalam diri kita untuk bersedekah kepada orang tua kita terutama laki-laki dia punya anak dia punya istri dia mikirin anaknya dia juga mikirin istrinya sehingga kadang-kadang ada sisi baiknya di dalam dirinya sehingga dia mungkin cek maksimal bersedekah menafkahi orang tuanya padahal orangtuanya pada saat itu beliau sudah tidak menghasilkan uang lagi tidak bekerja lagi tetapi begitulah manusia maka perhatikan baik maka saat mereka sudah meninggal jangan bahil lagi terhadap orangtua Hai jangan makin lagi mendoakan orang tua Hai sudah cukup keberhasilan kita saat mereka masih hidup kita tidak bisa bersedekah semaksimal mungkin kepada mereka Oh ya karena satu dan lain tapi setelah mereka meninggal Jangan pernah Bachsin mendoakan Mereka bahkan setiap sujud di dalam setiap shalat doakan mereka ucapkan doa tadi yang disebutkan dalam surat al-isra ayat 24 rabbir robbirhamhuma kamar robbayani Syariah atau ucapkan di dalam surat Ibrahim robbanaghfirli waliwalidayya walilmukminina Yaumul Yaumul Hisab Wahai Tuhanku rahmati mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah memeliharaku dimasa kecil wahai tuhan kami Ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang beriman pada hari isap dan saya ingin memberikan sebuah eh ia menarik sehingga kita tidak pernah membosankan tidak pernah malas untuk mendoakan orang tua kita sepeninggal mereka dari dunia ini apa itu memahami baik-baik apa makna minta ampun minta meruqyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tua kita minta Maghfiroh sebagaimana yang kita sebutkan di dalam surat Ibrahim sebagaimana yang saya katakan tadi Kalau tidak salah di adalah surat Ibrahim ayat eh 24 robbanaghfirli waliwalidayya walilmukminina Yauma yaqumul Hisab Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 41 mohon maaf wahai Tuhan kami ampunilah berilah Maghfiroh kepadaku dan berilah Maghfiroh untuk kedua orang tuaku timbul pertanyaan apa sih arti Maghfiroh sehingga kita tidak pernah lepas membaca surat Ibrahim ayat 41 tersebut di dalam setiap sujud kita arti Maghfiroh yang pertama adalah dipupuk aib orang tua Ayo kita meminta kepada Allah agar aib orang tua ditutup karena arti Maghfiroh diambil dari kata wuf koin dan rok yang artinya penutup makanya Rasul Shallallahu'alaihi MP3 penaklukan kota Mekah beliau thowaf sambil menaiki onta dan di atas kepala beliau ada melvar yaitu penutup kepala untuk berperang maka ketika seorang anak mendoakan robbanaghfirli waliwalidayya wahai tuhan kami berikanlah mengira untuk dan berikanlah makhluk seorang untuk kedua orang tuaku itu berarti dia sedang meminta kepada Allah agar dosa air keburukan orang tuanya sepeninggal mereka ditutup oleh Allah subhanahuwata'ala alangkah indahnya doa yang akhir-akhir yang kedua ketika seorang anak minta kepada Allah Maghfiroh untuk kedua orangtuanya maka berarti dia sedang memintakan kepada Allah agar orangtuanya dihapus dosa-dosanya sebagaimana dalam surat al-furqon Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Indah mentah bahwa amanah wamila amalan sholehan faulaika you Buddy Rich heiakim hasanat wakanallahu Alquran rahim surat al-furqan ayat 74 way orang yang bertaubat beriman beramal saleh maka merekalah orang-orang yang digenggam dusta mereka dengan kebaikan hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang anak bingka kepada Allah manusia untuk kedua orangtuanya berarti dia meminta agar dosa-dosa orang tuanya digantikan dengan pahala Hai digantikan dengan pahala itu yang kedua yang ketiga yang saya ucapkan tadi karena Allah subhanahuwata'ala di akhirnya mengatakan wakanallahu Rohul ra dan Allah adalah Maha roufur memberi manusia yang arti Maghfirah adalah penggantian dosa dengan pahala Alangkah indahnya sungguh sangat merugi anak yang meninggal orangtuanya dan dia tidak sempat mendoakan orangtuanya yang ketiga Seperti yang saya Ungkapkan Di yaitu dihapus dihapus dosa-dosa orang tua kalau tadi yang kedua digantikan dosa orang tua dengan pahala yang ketiga dihapus sebagaimana ayat al-qur'an Hadist Rasul Shalallahu Alaihisalam ada ibu mineral Ikam Ada orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak memiliki dosa penghapusan dosa para yang memiliki dua pendapat yang pertama dihapus penulisan dosa-dosa yang ada dalam buku catatan amal dia dihapus dan juga dihapus otomatis siksanya di akhirat ini yang pertama maksud dihapusnya pahala dihapus catatan-catatan dosanya dirimu catatan dosanya dan otomatis dihapus siksanya kelak dia akan yang kedua yaitu di buku catatan amalnya tidak dihapus tetapi siksanya di akhirat akan dihapus Alangkah indahnya ini maka sungguh sangat merugi anak-anak yang masih berhil tidak mendoakan orangtuanya ketika orangtuanya sudah meninggal Kemudian dari Hai yang lain yang menunjukkan bahwa berdoa memintakan ampun untuk kedua orang tua di sampai pahalanya kepada kedua orang tua yaitu surat Muhammad ayat 19 westall Firly dendik walilmukminina Wal mukminat wallahu ya'lamu dan mintakan lah Maghfirah atas dosamu dan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan Sisi pendalilan dari ayat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam untuk meminta ampun minta Maghfira untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan ini umum mencakup laki-laki dan perempuan yang beriman yang masih hidup dimintakan Maghfirah ataupun yang sudah meninggal Hai Adapun heberty Habib humullahu taala amalan yang kedua yang bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal bahkan kalau boleh saya tambahkan itu nanti ya teh amalan yang kedua yaitu sedekah sedekah sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal orang yang masih hidup bersedekah kemudian pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Hadits dari sahabat nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sa'ad bin ubadah rodhiyallohu Anhu Hwa ibu na na na Hai adalah seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat birba dalam sehari Saidi rodhiyallohu Anhu beliau Ibu beliau meninggal dan saat ibu beliau meninggal beliau tidak ada ditempat kemudian Rasulullah SAW kemudian saat di bin ubadah lebih lagu berkata Ya Rasulallah Inna Um itu virtual rahim ayeshni yuninta sedap pubian wahai Rasulullah Ibuku meninggal dan aku tidak ada di tempat saat beliau meninggal apakah bermanfaat untuknya jika aku bersedekah atas namanya maka Rasul saw mengatakan maka kemudian saat ini merubah darrow mengatakan V ini using ka-annahu air teal microps ada Fortuna adanya yang artinya maka aku bersaksi di depan wahai Rasulullah bahwasanya kebun kurma ku ilmiah Craft ya kebun kurma alumni Ashraf itu aku sedekah atas nama Ibu disini terdapat pelajaran apa pelajarannya wahai anak-anak mungkin saat orang tuamu masih hidup maka banyak sekali barang-barang bekas barang-barang bekas mukamu kasihkan ke bahwa kamu kasihkan ke ibu bukan yang terbaik kamu kasihkan kepada mereka Hai barang-barang bekas-bekas kamu pakai Ya udah nanti kalau udah Mereka pun ini Yang Terbaik Darimu maka saat mereka sudah meninggal jangan Bachir bersedekahlah ikhlas karena Allah pahalanya diniatkan untuk orang tua bersedekah yang terbaik bersedekah dengan barang-barang yang terbaik dan saya katakan tadi siang saya mengisi kajian kitab Riyadhus Shalihin bab almujahadah bersungguh-sungguh beribadah salah satu pelajaran yang menarik dalam bersungguh-sungguh beribadah disebutkan oleh Imam Nawawi adalah bersedekah dengan barang yang paling kita cintai disitu Akan terdapat surga dunia susah untuk dia dibayangkan di kenikmatannya tidak bisa dibayar dan bisa dibayar Ya Allah berfirman dalam surat Ali Imron dan channel ulric's bumi mematuhi pun yang artinya engkau tidak akan pernah mendapatkan Aldi roh kebajikan yang besar Sampai engkau mensedekahkan dari apa yang engkau cintai kemudian Allah berfirman selanjutnya Muhammad mungkin punishment fainnallaha biyani dan apa saja yang kamu sedekahkan Allah Maha Mengetahui surat al-imran ayat 92 ini ayat memberikan pelajaran kepada kita terutama berkaitan dengan bersedekah atas nama orang tua Sekali lagi saya katakan jika mereka masih hidup mungkin kita masih berat memberikan yang terbaik atas atas mereka atau kepada mereka tetapi Hai jangan sampai ketika mereka sudah meninggal akan yang terbaik terutama para Eko yang tidak mati ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu sedekah jariyah ini saya ingin mengajak kepada kawan-kawan kaum muslimin Jika anda ingin orang tua anda mempunyai umur yang kedua dan umurnya panjang bahkan lebih panjang dibandingkan Umurnya sekarang kalau orang tua kita mungkin umurnya 60-70 tahun lebih sangat sedikit dari umat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada itu kita bisa memanjangkan umur mereka Apa itu lihat Allah berfirman dalam surat Yasin Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna nahnu tubuh maka jamu wa asoroh Sesungguhnya kami menulis di buku catatan amal dia apa yang telah dia amalkan dan bekas-bekas apa yang dia telah amal Hai apa yang telah Bapak Ibu kita amalkan itu sudah tercatat di dalam buku catatan amalnya dan jangan lupa bekas-bekas apa yang telah mereka amalkan yaitu hal-hal yang bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meskipun Bapak Ibu kita sudah meninggal tetapi ternyata pahalanya terus mengalir Kenapa karena akibat anak bersedekah atas nama orangtuanya dan sedekah anak tersebut diambil manfaatnya untuk kaum muslimin ini baru anak yang cerdas kata Imam Ibnu qayyim al-jauziyyah rahimahullah ta'ala Fatil khayatun Sania Itulah kehidupan yang kedua untuk kedua orang tua kita itu disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat Hai maka bersedekahlah ya dan bersedekah yang terbaik jangan yang ecek-ecek yang terbaik kemudian akhir batik dalil yang lain gitu tadi hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ya Imam Bukhari kemudian imam muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu dan kalium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam you see you cover atas anu Hai yang artinya ada seorang lelaki berkata kepada nabi Muhammad SAW sesungguhnya bapakku meninggal dan meninggalkan harta dan tidak berwasiat Apakah diampuni atasnya dosanya jika aku bersedekah atasnya maka jawabannya kata Nabi Muhammad SAW nabi ya Sisi pendalilan dari hadits ini sangat jelas bahwa sampai pahala sedekah untuk si mayit kalau tidak maka niscaya perbuatan Nabi Muhammad Shalallahu Ndan izin beliau kepada sahabat akan sia-sia Hai akan sia-sia ini menunjukkan bahwa sampai pahala sedekah kepada si mayit dari yang lain Hadits Riwayat Bukhari dan juga muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita merajuk radikal dari nabi Shalallahu Senin Naomi uh kulit etnis soha warah Allah takkan lepas artinya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Ibuku meninggal tiba-tiba Oh ya meninggal tiba-tiba entah itu tidak ada sakit langsung meninggal tiba-tiba dan aku mengira jika Ibuku sempat berbicara maka niscaya dia akan bersedekah Apakah aku boleh bersedekah atas namanya kata Rasul saw ini bersedekah atas namanya ini semua kita bisa ambil pelajaran darinya adalah anggap boleh bersedekah atas nama orangtuanya dan pahalanya sampai untuk si mayit tidak ada kilap diantara para ulama Kemudian yang kedua anak boleh bersedekah baik dari hartanya sendiri atau harta orangtuanya Oh ya atau harta orangtuanya yang ketiga anak boleh bersedekah atas orang tuanya baik dari hartanya sendiri atau harta orangtuanya berwasiat atau tidak berwasiat asalkan jangan sampai meregalli ini ahli waris nah ini pada Eko yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian termasuk dari amalan yang bermanfaat untuk si mayit adalah yaitu ilmu yang bermanfaat Hai dan juga anak yang saleh dan juga sedekah jariyah Hai jadi dia menunjukkan akan hal ini adalah Hadits Riwayat imam muslim dan Imam an-nasa'i Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Iza mata linsanity angkotan muhammadu Indomilk salah satu Ilham yang sadap tapi menjadi awail menyentak well walabi nuansanya dululah yang artinya jika seorang manusia meninggal terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga sedekah yang selalu mengalir pahalanya maksudnya akibat sedekahnya tersebut bisa diambil manfaatnya untuk kaum muslimin Hai yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya dan disini saya ingatkan ini pada Eko yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Indahnya agama Islam dan banyaknya jalan untuk masuk kedalam surganya Allah Subhana hutan itu menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahuwata'ala Apa itu Saya punya pengalaman dulu masih di Arab Saudi saya naik taksi sopir taxinya orang Arab Saudi kemudian saya duduk di belakang beliau duduk di depan kemudian di Jogja lakang Supir itu agak kaset ada CD dulu masih musim kaset GTA ada cd-cd kemudian saya tanya bairun Amazon Apakah ini kaset ataupun CD ini untuk dijual atau gratisan maka saya melihat kaset-kaset tersebut ceramah-ceramah agama luar biasa Hai jadi ulama-ulama terkenal dan sangat bermanfaat judul-judulnya maka Beliau mengatakan Kun ma bagalak wa truk ambil sesukamu tinggalkan suka Subhanallah dengan cara seperti ini dia sudah menyebarkan ilmu yang bermanfaat Hai jadi jangan sampai dianggap oleh anak ketika orangtua sudah meninggal anak orangtua saya bukan ulama nggak bisa ada ilmu yang diambil manfaat dari yang jahat Hai sudah menjadi kaedah al-mutakabbir Angle al-ulama kaedah yang sudah ditetapkan oleh para ulama ilmu tajwid ilmu Basyir orang yang menjadi Sebab Dia seperti orang yang melakukan langsung Siapa yang mencetak sebuah buku kemudian buku tersebut dibagikan kepada orang lain Hai dan akhirnya buku tersebut diambil manfaatnya terutama buku-buku tersebut hal-hal yang bermanfaat tentang aqidah tentang rukun Islam salat tentang rukun Islam zakat tentang puasa tentang haji hal-hal yang bermanfaat maka seakan-akan dia juga seperti mengajar dengan buku tersebut dan itu sangat indah Bagio seorang anak untuk melakukannya ini sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholeh yang selalu mendoakannya Hai Jeju orange diamati ada Allah subhanahu wa ta'ala dan yang selanjutnya adalah yaitu mengucapkan salam atas orang yang dikubur ketika berziarah kubur Hai jadi amalan yang pertama yaitu doa amalan yang kedua sedekah pahalanya bisa sampai kepada si mayit amalan yang ketiga ilmu yang bermanfaat maka pahalanya bisa sampai untuk si mayit yang keempat sedekah jariyah ya awak Pak pahalanya bermanfaat untuk si mayit yang kelima adalah anak shaleh yang mendoakannya selalu mendoakannya pahalanya akan terus bermanfaat dan sampai kepada si mayit yang keenam yaitu mengucapkan salam saat menjarahi kubur simayit mengucapkan salam saat menjarahi kubur simayit dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gurindam akan Alaihi Wa Min rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ia qulubinnas relay baqiyah faithfull Assalamualaikum shaum ini What aku metu Agung Raden muazzul wa inna Insyaallah bikumullohu allahummaftahli Allahumma Fir Li ahlil Baki Allah adalah nabi Muhammad Shallallahu salam setiap kali menggilir malam itu Anissa Wilona maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam di akhir malam beliau keluar menuju al-bakriyah kuburan khusus penduduk kota Madinah sampai sekarang kemudian belum mengucapkan hai salam dan ini semestinya dihafal oleh seorang muslim Assalamualaikum darah kaum mukminin What aku metu Arjuna keadaan wajah Luwe Insyaallah bikum lahikun allahummaghfir Lil bakhil Harvard Hai ini Baleendah mati ada Allah Subhana wata begitu juga dalam hadits riwayat Imam muslim yang lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjuarai kubur Beliau mengatakan Assalamualaikum ahladdiyar mint al-mu'minun muslimin lainnya Insyaallah berkumlah heboh as'alullahal nah wa lakumul harfiah Hai Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kaum beriman dan kaum muslimin sesungguhnya dengan kehendak Allah kami akan menyusul kalian Hai aku memohon kepada Allah agar kalian dan kami mendapatkan alfiat dari Allah subhanahuwata'ala ini menunjukkan bahwasanya salam yang diucapkan oleh orang yang meninggal orang yang masih hidup saat berziarah kubur kepada orang yang sudah dikubur adalah sampai pahalanya kemudian berkurban untuk orang yang sudah meninggal ini sampai pahalanya berkurban untuk orang yang sudah meninggal sampai pahalanya sebagaimana hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad Shalallahu Alaihisalam idza aroda syaian pistarlabs yay saja bahwa ahaduhuma anu mati cuman Syahida Billah manusia Hida lillahi tauhid walau ubin balap Wardah Baal Farhan Muhammadin wa'alaa aali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wa Sallam yang artinya adalah lebih wajhika ingin berqurban maka beliau membeli dua domba kibas jantan yang besar yang berwarna putih dan hitam dan bertanduk kedua-duanya beliau menyembelih salah satunya atas umatnya lihat di situ umatnya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal atas umatnya yang bersyahadat untuk Allah dengan tauhid dan bersyahadat atas nabi Muhammad Shallallahu salam sudah menyampaikan sudah menyampaikan risalahnya dan menyembelih hewan yang lain atas nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad Shalallahu Alaihisalam Sisi pendalilan dari hal ini adalah bahwa pahala Hai berkurban atas langit sampai-sampai ya tetapi Ingat saya ingin mengingatkan caranya yang sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW adalah kita beli kambing saya nih beli kambing atau saya ikut sepertujuh sapi kemudian saya niatkan untuk diri saya Dan atas keluarga saya baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal itu yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Adapun membeli kambing kemudian saya sembelih saya niatkan untuk bapak saya sudah meninggal untuk Ibu saya sudah meninggal maka ini belum ada contohnya dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang benar adalah sayang masih hidup membeli kambing Lalu setelah itu saya sembelih ketika mau nyuri saya ucapkan bismillah Allahu akbar Allahu akbar Mini khazaka waminka Khazanah Ani uangan ahli baitihi ini atas Namaku dan atas nama keluargaku yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup begitu berkurban atas mayit yang sampai pahalanya dan sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam kemudian tadi kita katakan Saya ulangi lagi tidak mengapa yang pertama doa ya yang kedua bersedekah yang ketiga ilmu yang bermanfaat yang keempat yaitu sedekah jariyah pesawat Apa bedanya sedekah dengan sedekah jariyah kalau sedekah kita mungkin bersedekah kepada orang miskin tapi kalau sedekah jariyah kita bangun sebuah masjid kita bangun sebuah rumah pendidikan kemudian setelah itu itu masjid digunakan Terus selama digunakan pahalanya terus mengalir itu bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariyah kemudian yang ke ya enggak lima yaitu anak shaleh yang mendoakannya kemudian yang keenam adalah mengucapkan salam hai bagi orang yang berziarah kubur kepada orang kepada mayyit yang dikubur kemudian yang ke-7 yaitu berkurban atas orang yang sudah meninggal atau atas nama oleh sudah meninggal yang ke-8 ini mungkin sama dengan doa tetapi ada saya khususkan karena dia istimewa yaitu beristighfar untuk orang tua beristighfar untuk orang tua seperti kita mengucapkan rebing Firli wa liwalidayya warhamhuma Kama rabbayani Syariah atau seperti kita mengucapkan doa surat Ibrahim ayat 41 tadi robbanaghfirli waliwalidayya walilmukminina wayaquluna Hai nah seperti itu kenapa dikhususkan karena keistimewaannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Inna rajula dan tufa udara jatuh velg Innova Yakult Ya Rabb Dian Nazi Haza Chaeri waladika Lex Sesungguhnya seseorang benar-benar derajatnya ditinggikan di surga lalu orang tersebut berkata Wahai Tuhanku Bagaimana aku bisa mendapatkan ini semua maka dijawab dengan istighfar anakmu untukmu lihat Subhanallah dengan istighfar anakmu untukmu oleh karena itulah nabi kita Muhammad Shalallahu Alaihisalam ketika the maids baru dikubur baru dikubur ya selesai penguburan maka beliau bersabda dalam hadits riwayat Imam Abu Daud istaghfiru diavik Mintalah Maghfiroh untuk saudara kalian hai kenapa karena itu akan sangat menolong menolong orang yang sudah meninggal ini yang ke-8 yang kesembilan yaitu pada event drag matic oleh Allah subhanahuwata'ala ini adalah melunasi hutang si mayit melunasi hutang si mayyit ini penting sekali makanya saya sangat mendukung Apabila ada keluarga kita meninggal maka keluarganya yang masih hidup benar-benar bukan hanya sekedar pengumuman benar-benar menekankan Siapa saja yang mempunyai hutang piutang dengan si mayit terutama hutangnya si mayit maka bersihlah kan berhubungan dengan kami keluarganya ini penting sekali karena perhatikan baik-baik dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ada saat binalab walabi olahan saudara lelaki beliau meninggal dan meninggalkan 300 Birham dan meninggalkan keluarga Hai kemudian kata saat binal Afwan Rowman Ungu lagu Aku ingin mensedekahkan hartanya kepada keluarganya tersebut Lalu Rasul Shallallahu'alaihi menanggapi ini nah agama khuzaini rendah Fabiano sesungguhnya saudaramu wahai saat yang meninggal tersebut sedang tertahan akibat hutangnya cepat lunasi hutang saudaramu tersebut maka kemudian akupun langsung melunasinya laku aku datang kepada rasul Shalallahu wahai Rasulullah SAW by tuanmu inilah dinarayn Pindad Humaira tune warnai setelah begini ada api hvn hammerhead Hai wahai Rasulullah semua hutangnya sudah aku bayar kecuali cuma dua Dinar ada seorang perempuan yang ngaku dia memberikan piutang kepada saudaraku tapi enggak punya hobi gak punya bukti makadar kata Rasulullah bracket bayar lunas hutangnya sesungguhnya dia bra maka para Ikhwan drama dialog kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwa saudaramu sedang tertahan akibat hutangnya Apa maksud tertahan perhatikan baik-baik Imam As suyuthi Imam Ali herarki mempunyai beberapa penjelasan tertahan yang dimaksud adalah Mahmud Sun unit darah jalaliah dia tertahan dari tempat yang tinggi disisi Allah ini hati-hati Hutang sangat berbahaya yang kedua tertahan Laisa lahu makan tertahan Dia tidak punya tempat Hai masuk surga masuk neraka enggak tahu enggak ada keempat sampai dilunaskan hutangnya Maka sangat bermanfaat pada Irving rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi keluarga yang masih hidup untuk membayarkan hutang yang pernah dilakukan atau ditanggung oleh si mayit tersebut Hai kemudian para Hendra mati ada Allah Subhana wata dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu Anhu diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa ada seorang yang meninggal Lalu setelah itu dimandikan oleh para sahabat dikafani kemudian diberikan minyak wangi lalu diletakkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Jibril sesuatu lalu Beliau mundur tidak jadi menyurati orang yang meninggal ini kemudian Rasul SAW bersabda Landa Anda sahibi Kung hak-hak dengan mungkin mayat kalian ini mempunyai hutang kemudian kata para sahabat Iya dia punya hutang wahai Rasulullah dua Dinar kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu Solo ada Syahrini kalau begitu silahkan kalian sholati sendiri jenazah kalian lihat yang Ya hutang tidak disholati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu ada seorang sahabat nabi Namanya Abu qotadah Al anshoriy Namanya kunyahnya Abu pada dalam sehari dan namanya ada al-haris Bin reggae radhiallahu anha Beliau mengatakan wahai Rasulullah dua Dinar saya yang jamin saya yang bayar maka kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi menyesal Ati Lihat mayat yang punya hutang asalnya tidak dishalati ketika ada yang jamin baru Rasul Shalallahu Alaihisalam menshalatinya lalu apa yang terjadi besoknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu qotadah tadi langsung bertanya masalah kadma sana api Binawan wahai Abu qotadah Ra Hai ada apa dengan dua Dinar Bagaimana kejadiannya Wah kata Abu qotadah wahai Rasulullah Indah macam wahai Rasulullah orangnya Baru meninggal kemarin Tunggu aku akan bayar tenang aja bahasa kita seperti itu ya maka setelah dibayar besoknya lagi ditemui oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam ditanya lagi mafaat Dina uron apa yang sudah dikerjakan oleh dua Dinar wahai Abu qotadah maka kemudian Abu qotadah mengatakan Coboy tuh umat Ya Rasulullah aku sudah melunasi keduanya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kata rasul salam perhatikan baik-baik ah nah inaba.ac.id Hindu sekarang baru dingin kulit-kulit si mayit tersebut artinya sebelum dibayar hutang hutang si mayyit maka dia akan dibakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam uburnya di alam barzah nge-rap kemudian para Evo Indah mati Allah subhanahuwata'ala amalan yang bermanfaat juga untuk si mayit dan disepakati oleh para ulama adalah mengerjakan wasiat mengerjakan wasiat yaitu Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa apabila seorang mayit berwasiat untuk mengerjakan sebuah amal ibadah maka jika dikerjakan pahalanya akan sampai kepada si mayit tersebut dalilnya adalah hadits riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda inallahha terhadap waalaikum Indahwati kubis Rusia mualaikum ziyadatan Viana alaikum waroh Yesus itu sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian saat wafat kalian dengan sepertiga dari harta kalian Sebagai tambahan atas amalan kalian maka letakkanlah Iya sekehendak kalian artinya para Ikhwan drama dialog a Shabira seorang mayit sebelum meninggalnya dia menulis wasiat sepertiga harta saya diletakkan ke sini diberikan ke sini asalkan bukan kepada ahli waris karena ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan wasiat karena ahli waris dia mendapatkan harta waris maka si mayit sebelum meninggalnya Diaz menulis wasiat sepertiga dari harta sayur yang tidak boleh lebih dari sepertiga seperti kita dengar saya diletakkan ke masjid kan diletakkan ke ini kan Letakkan diberikan kepada anak yatim kah diberikan pokoknya bukan kepada ahli waris maka ini adalah sedekah dari Allah subhanahuwata'ala pahalanya sangat besar Insya Allah Subhana wata nah itu amalan-amalan yang bermanfaat ya amalan-amalan yang bermanfaat untuk si mayit dan disepakati oleh para ulama Hai mengamalkannya disepakati oleh para ulama mengamalkannya nah ini kira-kira para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala jadi saya ulangi sekali lagi Yang pertama adalah doa yang pertama adalah doa yang kedua adalah sedekah pengertian sedekah itu apa pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan hukumnya Sunnah kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat yang keempat yaitu sedekah jariyah Apa bedanya sedekah dengan sedekah jariyah sedekah jariyah adalah sedekah yang diambil manfaatnya terus-menerus oleh kaum muslimin kemudian yang kelima adalah anak shaleh yang mendoakannya yang keenam mengucapkan salam oleh orang yang masih hidup saat berziarah kubur kepada orang yang ada didalam kubur kemudian yang ke-7 Hai berkurban atas Si mayit yang ke-8 adalah beristigfar memintakan Maghfiroh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si mayit kemudian yang ke-9 adalah melunasi hutang atas Si mayit yang ke-10 adalah melaksanakan wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit tersebut ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan sepertinya berikan dan juga beberapa dokter Edi dan juga panitia belum cukup kita untuk membicarakan amalan-amalan yang terjadi perbedaan pendapat diantara para Olla berarti kita mempunyai dua poin lagi amalan-amalan yang terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Apakah sampai kepada si mayit atau tidak jadi antaranya mau shalat puasa zakat mudian eh Haji kemudian juga nanti yang lain-lain sedangkan yang ke-3 permasalahannya adalah membaca al-quran dan pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal di kan kita kupas dalam-dalam sehingga kaum muslimin Paham bagaimana sebenarnya permasalahannya dari sisi pipih semoga yang disampaikan bermanfaat dan saya kembalikan acara kepada al-ustadz al-fadhil Ustaz Ryan Habiba brutal atau fabel KYT di blog Bagaimana tetapi sampai kepada mengejar Citra sombong-sombong sama dihubungkan dengan kelompok cara dan ini selanjutnya tidak akan membuka kita jawab dan tapi lebih seksi dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Hai dan mungkin kita diberikan kesempatan pertama ini tuh pak Edi Sugianto mungkin dari tadi ada pertanyaan kepada guru tentang kecepatan serangan Pak Terima kasih siap-siap ke daftar di Indonesia akhirnya secara ada yang dicat dulu atau gelandang utusan Allah Hai yang sudah mengangkat kanan nomornya beberapa Ok Google Hai Aman Singapura yang menelan mualaikum start banyak kumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan tak Muhammad Hai elektrik saya pertempuran Gaza kemarin Heart OK Google beban muslimah kecil-kecil begini Malik 105 tahun 100 setengah ciri-ciri rusak Amalan apa yang bisa Hai yang sampai kepada ini saya kebetulan istri sahnya tinggal juga Apakah dari orangtuanya atau dari saya ya ya Hai bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi washohbihi waman Walah sengaja memang sebelum saya jawab pertanyaan dari bapak Muhammad King Abdullah atas nama akun tersebut sengaja memang kajian ini saya kita buat bersama panitia Memang karena keadaan pandemic copy 19 yang menyebabkan banyak dari kaum muslimin kehilangan keluarga keluarga tercintanya baik itu orangtua-anak ataupun istri atau suami oleh sebab itulah bagaimana dengan amalan-amalan ini kita bisa mengamalkan untuk orang yang meninggal dari keluarga kita yang kita cintai tersebut Adapun jawabannya adalah maka Hai sebagai suami yang ditinggal mati oleh istrinya maka ini dia bisa mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan tadi Hai yang disebutkan tadi dalam kajian karena itu bukan hanya dari anak kepada orang tuanya tetapi juga dari orang-orang yang bisa melakukan amalan-amalan tersebut seperti masalah doa-doa bukankah tadi ayatnya berbunyi urung seorang mukmin mendoakan saudara Mukmin lainnya maka dia seorang suami bisa mendoakan istrinya kemudian yang ketiga yang kedua bersedekah atas nama istrinya Hai bukankah tadi ada ucapan didalam hadits dalam nih Ussy Sang Bapak tidak berwasiat ini menunjukkan bahwasanya istri berhak untuk mendapatkan pahala sedekah dari suaminya yang masih hidup kemudian istighfar robbanagfirlana waria semuanya wahai tuhan kami berikanlah Maghfirah kepada saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan keimanan ini juga Umum bukan hanya dari anak kepada Hai orang tua tetapi dari suami kepada istri juga bisa kemudian termasuk didalamnya berkurban termasuk didalamnya mengucapkan salam dan semua amalan-amalan yang disebutkan tadi dapat dilakukan oleh suami sehingga pahalanya sampai kepada si istri dan saya mengucapkan innalillahiwainnailaihirojiun kemudian kita berdoa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha Allahumma laa tahrimna ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu wagfirlana walahu dan satu lagi Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh teladan bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya Bagaimana beliau berlaku ini patut Bapak juga kerjakan beliau tetap Hai melaksanakan hak-hak Hai istri meskipun sang istri sudah meninggal caranya bagaimana beliau biasa menyembelih sembelih and atau bahasa kita sekarang membuat makanan Kemudian beliau bagikan kepada orang-orang yang merupakan teman teman dekat atau kerabat-kerabat sang istri maka saya katakan pada kesempatan kali ini termasuk kebaikan suami dan tanggungjawab suami penuh Hai saat istri sudah meninggal adalah dia tetap menghubungi saudari kerabat orangtua sang istri Hai dan dia juga berhubungan dengan teman-teman dekat sang istri berbuat baik kepada teman-teman dekat sang istri bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking memperhatikannya teman-teman Khadijah radhiyallahu anha maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Rasul selalu sana kata Aisyah radhiallahu anha istri beliau satu-satunya yang perawan satu-satunya yang sangat mudah dan beliau cemburu dengan perempuan yang sudah meninggal karena Pak karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan Khadijah melalui teman-teman Khadijah ra biarlah nawar Wa kata Aisyah Khadijah Khadijah Khadijah sedikit-sedikit Hadijah sedikit-sedikit Hadijah sedikit-sedikit Hadijah ini menunjukkan bahwa saya contoh teladan ada pada Rasul Shallallahu Alaihi suami yang baik meskipun istri sudah meninggal dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya eh kepada istrinya tersebut Wow bahwa Hai er rumah ramset untuk jawabannya air Zat ada pertanyaan yang masuk ke juta user Apa hukumnya menyimpan barang-barang atau barang-barang peninggalan sihir seperti yang meninggal itu orangtua juga menentang mendaftarnya penyimpanan barang-barang peninggalan beliau baik sore pukul kepadanya ketika bersedekah orang tua Apakah harus menjadi itu dimanfaatkan atau cukup dia rezeki Wafiq barak jejak melakukan atas pertanyaannya bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi washohbihi waman warna ammabadu Adapun tentang menyimpan barang simayit seperti barang orang tua setelah mereka meninggal maka Jawa ia semua harta peninggalan si mayit itu adalah harta warisan yang wajib dibagikan kepada seluruh ahli waris Hai yang wajib dibagikan kepada seluruh rumah termasuk didalamnya rumah aset bergerak non bergerak ya Itu semua adalah harta waris yang dibagikan kepada seluruh ahli waris secara eh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam maka oleh karena itu tidak diperkenankan bagi seorang ahli waris menyimpan barang-barang peninggalan simayit kecuali setelah dibagikan sesuai dengan aturan dalam syariat Islam wallahualam karena kalau menyimpan misalkan nih Saya punya sarung bapak yang Bapak kenakan saat bapak sakit dan di dengan sarung tersebut Bapak meninggal Saya ingin menyimpannya maka kita tidak Katakan tidak diperkenankan ya Kenapa karena itu harta peninggalan si mayit dan itu adalah harta waris iank wajib dibagikan kepada seluruh ahli waris kecuali kalau seluruh ahli waris Rifa setelah dibagikan seluruhnya kemudian seluruh ahli waris diberi memberikan harta mayit tersebut kepada salah seorang dari anaknya maka baru diperbolehkan Adapun menyimpannya dan pas sebelum dibagikannya maka ini termasuk kedhaliman karena mengambil hak orang lain tanpa kebenaran wallahualam nah erpan1140 Indonesia gimana mempunyai Oh ya namanya bersedekah untuk orangtuanya tapi Abdul Hay bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa Batam abad Adapun untuk bersedekah atas nama si mayit Apakah mengucapkan dengan lisan ataukah cukup dengan hati Maka cukup dengan niat didalam hati tidak perlu diucapkan dengan lisan cukup niat di dalam hati bahwa ini sedekah baik itu sedekah biasa atau sedekah jariyah dia niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal baik orang tuanya istrinya atau suami ataupun anaknya wallahualam nah like juga pemakaian serum jawabannya juga ada pertanyaan besar Apa hukumnya ketika kita meminta orang yang menerima sedekah kita untuk berdoa untuk simple inputan keinginannya terkabul terlihat kemudian Apa hukumnya ziarah kubur tubuh wanita berubah kemarin bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi washohbihi waman wala ini terjadi Eh maksud saya seorang bersedekah atas nama si mayit kita niatkan pahalanya untuk si mayit kemudian kita meminta orang tersebut untuk mendoakan si mayit tersebut ya Sehingga si mayit dilapangkan kuburnya maka uang bahwa alam yang seperti ini tidak patut untuk dilakukan Hai karena kita bersedekah Padahal niatnya ikhlas hanya karena Allah dan pahalanya kita niatkan untuk si mayit Adapun kita minta pihak masjid atau orang yang kita sedekahin mendoakan anak-istri kita atau orang tua kita yang sudah meninggal maka tidak perlu kita lakukan seperti itu kita bersedekah karena Allah pahalanya niat kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal itu sudah mencukupi sebagai pahala yang sampai kepada si mayit Adapun kita bersedekah kemudian kita minta orang lain untuk mendoakan si mayit boleh-boleh saja tetapi jangan sampai berperan dengan sedekah kita karena berpengaruh nanti dengan amal ibadah sedekah kita Oh ya paham aku saya jadi kita bersedekah maka kita niatkan pahala sedekahnya untuk semuanya sudah cukup tidak perlu sampai kita orang yang sudah kita sedekah yg kita minta agar dia berdoa Kenapa karena berarti kita minta balasan atas amal tersebut dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan Rasulullah SAW bersabda Ana aku maysura Kyle mana Amira amalan ashraqat ini mayyit waktu usir aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu Siapa yang beramal dan dia mencirikan ku didalamnya maka aku tinggalkan dia dan sekutunya atau dan amalnya Adapun untuk berziarah kubur maka saya ingin membahas tentang berziarah kubur untuk perempuan ini bahwa patut kita bahas ya berziarah kubur untuk perempuan kalau kita lihat dari sisi lain Hai kiki maka para ahli fiqih bersepakat bahwa berziarah kubur wuih jika saya ulangi para ahli fiqih bersepakat bahwa berziarah kubur untuk perempuan jika tujuannya untuk mengulang kesedihan untuk mengulang tangisan untuk menyebabkan pemukulan pipi perobekan baju menggundul rambut dan semisalnya maka ini terlarang bagi perempuan dan tidak diperbolehkan gitu juga bagi rakyat Hai saya ulangi para ahli fiqih bersepakat apabila ziarah kubur untuk mengulang kesedihan mengulang tangisan mengulang hal-hal yang terlarang memukul pipi merobek baju memukul-mukul dada menggundul rambut maka haram hukumnya dilakukan oleh perempuan dan begitu juga laki-laki Adapun para Evo Indra mati adalah apabila berbicara tentang hukum ziarah kubur secara asal hukumnya dan terlepas dari hal-hal yang terlarang tadi maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ada yang mengatakan dia Ma'ruf ada yang mengatakan dia terlarang ada yang mengatakan boleh tetapi dengan rincian dan ada yang mengatakan dirinci Hai ada yang mengatakan dirinci Ayang mengatakan makruh ini adalah dari dzuhur ulama yaitu dari mazhab Maliki Mazhab Syafi'i mazhab Hambali dan sebagian dari mazhab Hanafi yang mengatakan terlarang ini adalah Sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Sebagian ulama dari mazhab Maliki Sebagian ulama dari Mazhab Syafi'i dan selain mereka adapun yang mengatakan boleh tetapi ada rinciannya Hai yaitu dianjurkan untuk perempuan berziarah kubur ya menurut madzhab Hanafi dan adapun yang memperbolehkan secara rinci di mu bahkan dibolehkan berziarah kubur untuk perempuan jika aman dari hal-hal yang terlarang seperti tadi nangis terlalu berlebihan kemudian mengulang kesedihan kemudian terlalu meraung-raung dan seterusnya maka yang seperti ini diperbolehkan Wow bahwa alam pendapat yang lebih kuat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa berziarah kubur Hai yang ini terjadi pada perempuan hukumnya adalah diperbolehkan diperbolehkan Kenapa demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan Aisyah untuk berziarah kubur bahkan beliau mengajari Aisyah mengucapkan doa berziarah kubur kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan untuk berziarah kubur dan ini umum baik laki-laki ataupun perempuan pasti Hai sulhu Burkat rusak ziarah ilah oleh kalian kuburan ini Uh tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga Rose Aisyah radhiyallahu anha pernah berziarah kubur eh yaitu menjarahi kuburan Abdurrahman Bin Abi bakar hai lalu setelah itu beliau ditanya Alaihisalam sunahan ziarah kubur Bukankah Rasul saw melarang untuk berziarah kubur kata Aisyah Nam cuma Amara biji Arok ya Kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya hadits riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al mustadrak kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang seorang ibu berziarah kubur kuburan anaknya yang dilarang oleh Rasulullah Wasallam adalah ketika ibu tersebut terlalu berlebih-lebihan sedih menangis bisa di sisi kuburan anaknya ini menunjukkan bahwa wallahualam yang terlarang bagi perempuan adalah terlalu berlebih-lebihan berziarah kubur sehingga bisa menimbulkan kesedihan kembali sebagaimana hadits rasul riwayat Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu ulaan ar-rasul shallallahu alaihi wa sallam melaknat wanita-wanita ada yang sering berziarah kubur karena terlalu sedih terlalu apa meratapi kematian si mayit tersebut wallahualam yang baru pulang sebentar lagi untuk Namun kita harapkan agar pemainnya tetap di untuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Wafiq board book Ervin Avengers saya mengenai doa Ustaz di dalam salat ini kaitannya dengan waktu-waktu Mustajab station salah satunya ketika kalau kita Suci tidak bersalah atau trend sebelum salam Apakah dibenarkan berdoa terputus ini sesuai dengan materi kepada yang diperkirakan sebagai orang yang sudah meninggal tengah dalam kasus ini adalah selalu saya rohimakumullah yang jangan2 pekan yang lalu menilai Apakah dibenarkan dengan bahasa Indonesia anggota DPRD tidak boleh Bagaimana cara yang lebih tepat sesuai Syariah berkah wirausaha mualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sebelum saya Jawa jazakumullahu Khairan Ibu Atas pertanyaannya dan saya ucapkan innalillahiwainnailaihirojiun saya turut berduka cita atas wafatnya suami ibu dan mudah-mudahan dengan musibah ini Ibu mendapatkan pahala yang besar dan ibu mendapatkan gantian yang lebih baik kemudian mayit yang meninggal suami Ibu diampuni dosanya dilapangkan kuburnya dan diringankan siksanya di alam barzakh dan diakhirat kelak Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu Allah malah tahrimna ajrahu wa laa taftinnaa ba'dahu waghfirlana tahu allahummajal qobrohul batin riyadhuljannah Udah tadi al-khobar ini adalah eh Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa Apabila seseorang berdoa di dalam shalat maka hendaklah dia perhatikan hal-hal yang berikut pertama yaitu dia memperhatikan waktu-waktu yang Mustajab saat salatnya diantaranya sujud Rasulullah SAW bersabda Hai apa Rabu mayakunu nanti main rubik bahwa saja vaaksy Rufi ad-dhuha pahamin unit saja balap keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah saat dia sujud maka Perbanyaklah didalamnya berdoa sangat diharapkan dikabulkan doanya untuk yang kedua sebelum salam Rasulullah SAW bersabda diet hairnet doa Masha hendaklah dia memakai jilbab hendaklah dia memilih doa yang menakjubkan yang menakjubkan yang dia sukai untuk dia baca saat berdoa Oke ini waktu-waktu yang Mustajab saat di dalam salat di dalam sujud dan sebelum salam dan waktu-waktu itu kita bisa berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal dari orang yang kita cintai kyb sekarang bagaimana doanya maka saya sering sekali kalau ditanya tentang masalah ini saya katakan yang pertama doa yang paling baik adalah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam shalatnya saat keadaan itu seperti sujud doa yang paling baik yang paling baik dibaca Rasulullah adalah yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud seperti Subhana rabbiyal ada boleh ditambah dengan wabihamdihi Subhanallah wabihamdihi yang kedua yaitu dengan membaca doa tambahan lainnya diantaranya allahummaghfirli dan bikumullahu Deep tahu jin-hwan ia tahu siroh Hai ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sesaat di dalam sujud Kalau merasa tidak cukup dengan doa itu maka boleh ditambah doa-doa dari Alquran dan doa-doa dari hadits-hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang shahih diantaranya doa dari Alquran dan ini bisa termasuk kita mendoakan suami kita atau orang yang kita cintai itu kita membaca doa tadi robbanagfirlana Wali F1Z nasabah pun Abimanyu wala taj'al Fi qulubina fredlina amanu Rabbana innaka roufurrohim dan ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surat al-hasyr ayat 10 Silahkan ibu hafal ayat itu dan dibaca di dalam sujud Hai itu termasuk bisa mendoakan suami ibu Yang ibu cintai dan sudah meninggal duluan nah kemudian jika ingin menambahkan hati ini tingkatan yang ketiga bahan jika ingin menambahkan lagi maka silahkan menambahkan dengan doa dari bahasa Arab yang pasif ya Jika dia bisa berbahasa Arab maka silakan dia menambahkan jika ingin menambahkan lagi maka silakan dia berdoa dengan bahasa Indonesia dengan syarat dia tidak bisa sama sekali doa dengan bahasa Arab Oh ya kalau dia bisa doa dengan bahasa Arab walau satu maka itu lebih baik dan tidak perlu untuk membaca dengan doa bahasa Indonesia wallahualam nah pemasteran set untuk jawabannya mungkin dari kayak gini ada pertanyaan site Map OK Google resep salamualaikum kumsalam warahmatullahi mendaftar kau salah Sinar bagus ini pak terima kasih Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Terima kasih Pak dokter atas pertanyaan bagus pertanyaannya dan penting karena ini sebelum saya jawab pertanyaannya Bismillah Alhamdulillah soto sama Rasulullah ma'badul karena kita harus pahami baik-baik bahwa kita ini sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengambil hak orang lain atau menahan hak orang lain harta peninggalan si mayit yang disebut dengan harta warisan ini adalah hak ah luar is maka tidak diperbolehkan untuk ditahan lama-lama kadang-kadang dengan dalih misalkan saya beri contohnya Ini ada suami istri punya anak lima suami-istri Sangke istri meninggal kemudian sang bapak atau Sang Bapak yang meninggal sang istri masih hidup anaknya 5 sang istri tinggal di rumah bapak maka saya mohon maaf bukan berarti kita tidak berbakti kepada ibu kita tetapi pada rumah peninggalan si bapak Hai itu ada harta waris yang dimiliki oleh ibu dan lima anaknya tadi maka tidak boleh untuk ditunda-tunda pembagiannya Siapa tahu dari lima anaknya tersebut sangat memerlukan uang sangat memerlukan pembagian dan harta waris tersebut Lalu Ustad ibunya tinggal di mana maka itu nanti diatur setelah pembagian yang penting dibagi dulu apakah ibunya Nanti pindah ke rumah salah satu dari anaknya ataukah ibunya nanti diberikan rumah yang baru ataukah ibunya nanti yang ataukah ibunya tinggal di rumah Bapak tadi ya karena mungkin harta warisnya dibiarkan dulu yang penting dibagi gurunya maka waktunya kapan waktunya segera mungkin maka bukan aib bagi keluarga nah yang baru meninggal kemudian sudah membicarakan harta waris bukan hanya Kenapa demikian karena ini adalah berkaitan dengan hak seorang muslim kita tidak boleh menahan hak seorang muslim apa saja yang ditinggalkan si mayit Setelah dia meninggal dari harta-harta itu adalah harta waris yang diwarisi oleh ahli waris dan segera dibagikan bahkan ahli waris berhak untuk menuntut untuk dibagikan jangan sampai ada pembicaraan Wah tanah kuburannya belum kering sedang bicarakan warisan kita katakan tidak bukan itu sih bukan suatu yang tercerna Tetapi dia sedang menuntut haknya dan haknya tidak hak seorang muslim tidak boleh diambil tanpa ke benar atau ditahan tanpa kemarin jadi kalau ditanya batasannya apa sebulan atau dua bulan kedua tahun maka belum ada dari seri yang menunjukkan angka nol akan tetapi segera mungkin karena tidak boleh kita menahan hak seorang muslim begitu adapter wallahualam Oh begitu siap-siap sama-sama pada ngomong ya Nggak kepengen lagi saja soalnya kalau seandainya ada yang mengurus berhutang kemudian dia tidak berniat untuk membayar hutang tersebut terdapat orang yang membutuhkan segini kemudian mengikhlaskan begitu saja Apakah orang yang berhutang dan tetap dikatakan hutan sampai akhirnya si orang tua fungsi bismillah Wal hamdulillah wash shalatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa shahbihi wa man saya sebelum menjawab Saya punya pernah punya kajian indahnya menghutangi orang lain kemudian kajian lah saya setelah kajian banyak WhatsApp yang masuk Ustaz Alhamdulillah saya sudah di lunak dihalalkan hutangnya Ustad akibat orang yang menghutangi saya mendengar kajian Ustad Terima kasih Ustaz Alhamdulillah saya sudah dihalalkan hutangnya Ustad maka eh para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa cara termasuk kebaikan seorang muslim adalah menghutang makanya barulah mengatakan up eh Hutang adalah Abdul essence mint muslim hilang yay yang artinya Hutang adalah akad kebaikan seorang muslim kepada Muslim lainnya itu kebaikan apalagi sampai ditunggu pembayarannya kalau yang berhutang sulit bayar wainkana frustrating finally Ratu Nila Meisya Jika dia sulit bayar maka dia tunggu sampai mudah untuk membayarnya apalagi sampai dihalalkan dalam Hadits Riwayat Bukhari Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam bercerita karena rojulin Bani Israil dari lunas ada seorang saudagar kaya dari Bani Israil suka menghutangi orang lain kaidah roam oksiran kali fitrianita Jawa syaikhuna Allah wanita jauh Jika dia melihat kulit bayar hutang kepada dia makan Dia berkata kepada pegawainya Maafkan orang tersebut Semoga Allah memaafkan kita pekerja wadzalahu maka akhirnya Allah memaafkan maka saya katakan ini perhatikan menuntut menagih hutang di dunia ataupun di akhirat itu hak yang menghutangi saya ulangi menagih utang di dunia dan di akhirat itu hak yang menghutangi karena akan ada orang begini Ah saya enggak mau saya nggak mau nagih Ah tapi nanti di akhir reset untuk dia ada orang begitu ya dia tidak mau nagih dia baginya di akhirat kelak Makasih kata kita katakan menagih hutang di dunia atau di akhirat itu hak yang menghutangi tetapi menghalalkan di atas orang yang berhutang dianggap halal tidak dibayarkan maka pahalanya lebih besar pahalanya lebih besar Kenapa karena menagih dapat pahala di akhirat kalau di dunia dapat biar lunas and dari hutangnya kalau di akhirat dia dapat transferan pahala tapi kalau menghalangkan menghalalkan orang yang berhutang kepada kita maka jaminannya ampunan dan surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala tauhid kita kepada pertanyaan kalau ada orang yang berhutang ke kita Lalu dia tidak bisa bayar dan tidak ada komunikasi lagi lalu yang menghutangi Nikita ini kita ingin menghalalkannya apakah yang berhutang kelak di akhirat dia akan tetap di hukum maka jawabannya tidak karena sudah dihalalkan oleh orang yang menghutangi baik itu diucapkannya secara langsung kepada orang yang berhutang atau dia tidak Ucapkan kenapa tidak diucapkan Ustad mungkin karena ingin memberikan pelajaran kepada orang yang berhutang kepada orang yang berhutang ke ingin berikan pelajaran agar jangan Bermuda mudah untuk berhutang kalau berhutan harus ada komunikasi kalau tidak bisa bayar yang beritahu jangan sampai diam-diam saja ini maka tidak mengapa yang menghalalkan tidak memberitahu dan nanti di akhirat yang sudah dihalalkan tidak akan dihisab oleh Allah karena urusannya sudah selesai dan dirinya Hadits Riwayat Bukhari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mainkan Endah Umar lama thumbi vaa getah almunium Pabelan neptuna Dinar Manager Walking siapa ya mempunyai kembali menteri hadap saudaranya baik dalam sesuatu atau harta atau kehormatannya maka minta halal hari ini di dunia sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk bayar tetapi bayarnya dengan pahala atau menanggung dosa wallahualam ke [Musik] [Tepuk tangan] Hai Hongkong mengerjakan pahala baca Quran set misalnya ada seorang istri yang selalu menjawab ia mengatakan Alquran kemudian dia itu menghadiahkan pahalanya untuk periode sebagaimana yang tersebut terjadi rezeki pembahasan ketiga yang bersifat udah iya iya bismillah alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu ala rosulillah wa ala alihi washohbihi waman warna ini pembacaan AlQuran dan pahalanya disampaikan kepada mayit Banyak permasalahan nya nanti kita akan kupas 11 maka saya berharap sayap apa-apa jamaah pengajian agar tetap bisa hadir kalau ada pengumuman nanti pengajiannya dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan kita masih bisa bersua dalam pengajian ini karena permasalahan menghadiahkan pahala pembacaan AlQuran kepada si mayit ini banyak sekali permasalahannya hanya band macam-macamnya maka kita harus bahas dari dalil-dalil Alquran dan perkataan-perkataan para ulama terutama ulama-ulama dalam mazhab-mazhab fikih Adapun secara umum secara umum maka kita menjawab bahwa membaca Alquran adalah ibadah ibadah kepada Allah dan Ibadah harus ada contoh yang rinci dan Rasul Shallallahu Hai maka kita belum dapati dalam ayat al-qur'an atau hadits-hadits Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan contohnya tada Rasul Shalallahu Alaihisalam yang mana beliau Banyak meninggal orang-orang yang beliau cintai kerabat-kerabat beliau sebelum beliau diantaranya istri beliau diantaranya istri-istri beliau ya paman-paman beliau Kemudian anak-anak beliau laki-laki dan perempuan ke belum kita dapati ada dari dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan Rasul SAW dan juga para sahabatnya menghadiahkan bacaan Alquran kepada orang yang sudah meninggal tapi Insyaallah kita bahas nanti ketika sudah waktunya mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan wallahualam ih [Musik] Hai itu tadi yang terakhir itu tadi yang terakhir hehehe Lek perbandingan mencoba meraih cita-cita untuk kajian pertama kemarin ini cocok untuk mencegah burung kita Ustadz Ahmad Zainuddin pembelajaran yang disampaikan kita semuanya kemudian bisa kita dakwahkan kepada kerabatnya sendiri bisa penumpang untuk meminta kepada telah menyelenggarakan kayak gini Cirebon dokter klinik karena paint Center Jakarta dan juga sampai 30 heran para ikhwah nya Coba gajian ya 10 berpikir burger udara sudah berarti setelah kita habis Career menjaga pikiran yang akan memberatkan kebaikan kita kelak dihari kiamat barang hukum dan berlebihan norma jenis ada pohon hingga setelah 60.000 telah merangkum menyimpulkan bahwa Waalaikumsalam warahmatullah
Mp3 Al Quran Terjemahan Indonesia tanpa arabik